FrågaSTRAFFRÄTTBedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB18/10/2020

köpt mobil på blocket men inte fått den

Hej!

Jag har nyligen blivit bedragen på 2600 kronor via blocket. Jag förskottsbetalade för en mobiltelefon (efter att ha mottagit bilbevis av att postpaketet med mobilen i), men dagen efter blockerade säljaren mitt nummer och jag har ej fått telefonen.

Vad kan jag göra? Är det värt att gå i rätten för en sådan liten summa? Jag är givetvis rädd att förlora målet och behöva stå för kostnaderna. Värt att tillägga är även att jag bor i Kalmar medan säljaren bor i Sala.

/Linnea

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det så har du köpt en mobil via Blocket av en privatperson, betalt för den, men inte fått den, och nu undrar du hur du kan gå vidare härifrån.

Jag förstår inte helt hur lång tid som har löpt sedan personen postade telefonen, men har det bara gått en dag hade jag avvaktat lite till.

Om det är så att du inte kan få kontakt med personen, för att klara upp situationen, är det såklart lite svårare och antyder ju att personen inte har haft några hederliga intentioner. Bäst hade såklart varit om du hade kunnat få kontakt med personen så att ni kunde diskutera vad som har hänt.

Vems fel? – vad lagen säger

Utgångspunkten för köp mellan privatpersoner är att det är köparen som står risken för varan om den försvinner under transport (7§ köplagen). Så är det detta som säljaren skulle göra gällande, så är det tyvärr så att det är du själv som får betala för telefonen utan att du får den (12§ köplagen). Då är det transportföretaget som du får vända dig till med ersättningsanspråk. Dock får ju säljaren inte försöka bedra dig eller lura dig, då begår säljaren både ett avtalsbrott enligt civilrättslig mening, och ett brott i straffrättslig mening. Båda dessa förfaranden kan man stämma säljaren för vid tingsrätten. Brottet enligt straffrätten är sannolikt då bedrägeri och det är åklagaren som för den talan vid tingsrätten.

Brott

Om du misstänker att säljaren har begått ett brott, exempelvis bedrägeri, ska du anmäla detta till polisen som får utreda ärendet vidare. Du behöver inte själv veta vad det är för brott som kan vara aktuellt, utan det är polisen som får utreda det. De kanske hittar att det inte är första gången denna säljare begår detta brott. Om det väcks talan straffrättsligt kan du inte bli ersättningsskyldig oavsett om du vinner eller förlorar ärendet. Det är åklagaren som för talan och det är staten som betalat rättegångskostnaderna. Du kan då vid en eventuell rättegång begära skadestånd för vad du betalat för mobilen.

Civilrättsligt

Om brott inte har begåtts, eller om polisen inte kan bevisa det, är det andra alternativet för dig att stämma säljaren till tingsrätten för avtalsbrott, om denne inte ens har skickat varan. Dock är det du som ska bevisa detta, och som du säger är det du som får stå för rättegångskostnaderna om det är så att du förlorar målet. Om säljaren gör gällande att hen har skickat telefonen, är detta inte ett avtalsbrott utan det är en risk som du som köpare får stå för transporten. Om du får kontakt med säljaren och hen gör gällande att hen har skickat det, ska du be om att få försändelseID och vilket transportföretag som varan transporterats med så du kan kontakta företaget.

Blocket

Du kan även kontakta blockets kundtjänst om du misstänker att du blivit utsatt för bedrägeri via Blocket. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida.

Sammanfattningsvis

Det är svårt att säga vad du bör göra, speciellt då du inte verkar kunna få kontakt med säljaren och få en förklaring till dennes sida av historien. Jag rekommenderar dig att polisanmäla händelsen och kontakta Blocket i detta skede. Blir det en straffrättsprocess av det kostar det inte dig något.

Det är i andra hand svårt för mig att säga om du bör ta det till rättegång civilrättsligt om brottmålsärendet läggs ned. Det är något du själv får avgöra om det är ekonomiskt lönsamt. Det är svårt för mig att säga hur denna tvist skulle lösas då jag inte vet så mycket om vad ni avtalat om, eller vad säljarens inställning är.

Jag rekommenderar dig att kontakta polisen som kan vägleda dig vidare. Avseende frågor kring en eventuell civilrättsprocess rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå som kan hjälpa dig mer ingående i det specifika fallet, samt hjälpa dig att utforma stämningsansökan och liknande.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?