Köpt en moped på webbplats - ångerrätt?

2020-07-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Köpt en begagnad moped ifrån en butik. Men köpes genomfördes online. Och då ingick hemleverans.Dock har jag ångrat mig nu och begärt att köpet skall hävas. (Gjort det både per brev och mail).Men vad gäller egentligen? (Ångrade köpet 8 dagar efter att slutbetalningen gjordes).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Regler gällande ångerrätt förekommer i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) (DAvtL).

Vad innebär ångerrätten?
Ångerrätten är ett skydd för konsumenter som handlar på distans utanför affärslokalen, detta innefattar att man handlar över telefon, internet eller liknande, 1 kap. 2 § DAvtL. Skyddet innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar till näringsidkaren (försäljaren), 2 kap. 10 § DAvtL.

När börjar ångerfristen löpa?
Om det är fråga om en fysisk vara börjar ångerfristen löpa den dagen som konsumenten får varan i sin besittning. Är det däremot fråga om ett avtal börjar ångerfristen löpa den dagen då avtalet ingås, 2 kap. 12 § första stycket DAvtL. Är det fråga om ett avtal som avser digitalt innehåll börjar ångerfristen löpa den dagen då konsumenten ingår avtalet, 2 kap. 12 § tredje stycket DAvtL. Det finns däremot ett undantag som medför att om konsumenten inte har fått information gällande ångerfristen i samband med köpet så kommer ångerfristen aldrig börja löpa utan istället börjar ångerrätten löpa då konsumenten får informationen om ångerrätten, däremot upphör ångerrätten att gälla ett år efter köpet, 2 kap 12 § fjärde stycket DAvtL.

Vilka undantag gäller för ångerrätten?
I lagen där ångerrätten regleras förekommer det en del undantag som medför att ångerrätten inte gäller. Exempelvis är några av dessa undantag; att köpet avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten eller en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Slutligen förekommer det i lag inte några undantag som säger att "reavaror" inte omfattas av ångerrätten, 2 kap. 11 § DAvtL.

Måste man ångra sig på ett speciellt sätt?
Om konsumenten vill ångra sitt köp krävs det att konsumenten utan dröjsmål lämnar ett meddelande till näringsidkaren om att konsumenten ångrar köpet. Detta ska ske inom 14 dagar från den dagen som ångerfristen börjar löpa och näringsidkaren som tar emot meddelandet ska utan dröjsmål bekräfta att denne har tagit emot meddelandet. Om det skulle vara fallet att meddelandet försenas, förvanskas eller inte kommer fram alls, gäller ångerrätten ändå om konsumenten har sänt meddelandet i rätt tid, 2 kap. 10 § DAvtL. Det förekommer inte någon bestämmelse som säger att konsumenten måste ha ett giltigt skäl för att ångra sitt köp, detta innebär att det för konsumenten räcker med att endast ange att man ångrar köpet för att utnyttja sin ångerrätt. Sammanfattnings måste konsumenten skicka meddelande i rätt tid och lämna tillbaka varan för att utnyttja sin ångerrätt, något krav på anledning eller att näringsidkaren inte godkänner ångerrätten finns inte.

Kan näringsidkaren avtala bort ångerrätten?
Lagen om distansavtal är till konsumentens fördel och av denna anledning finns det inte möjlighet för näringsidkaren att avtala bort villkor som är till konsumentens nackdel, 1 kap. 4 § DAvtL. Av denna anledning kan inte näringsidkaren ställa villkor som exempelvis att ångerrätten inte ska gälla på reavaror eller att konsumenten måste ange speciella skäl för att ångra köpet.

Vad gäller i ditt fall?
Utifrån din fråga framhåller du att du köpt en begagnad moped på en webbplats, vilket ger dig som konsument rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Det finns inte heller några begränsningar av ångerrätten avseende det som jag redogjort för ovan, vilket innebär att så länge du sänt meddelandet om att du ångrar köpet inom 14 dagar är det betraktat som att du ångrat köpet på ett korrekt sätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (865)
2021-02-16 Vad gör man om man blivit lurad av ett utländsk e-handel företag?
2021-02-14 Vem äger bilen?
2021-02-08 Skäligt arvode för advokattjänst
2021-01-31 Har en köpare rätt till ersättning för avlivandet av en katt utan att först ha kontaktat säljaren?

Alla besvarade frågor (89602)