FrågaKÖPRÄTTÖvrigt30/10/2020

Köplagen eller konsumentköplagen?

Hej!

Gällande lagen om näringsidkares rätt att sälja andras saker: om det hänvisas till denna lag och jag som privatperson köper som i detta fall en båt(som ägs av en privatperson) gäller konsumentköplagen och vem är säljare? Är det näringsidkaren som nyttjar lagen som är säljare eller är det båtens privata ägare? Är det nån skillnad om ägaren är en firma? Är av intresse om man har konsumentköplagens trygghet el om det klassas som en affär mellan privatpersoner vilket innebär att jag har en avsevärt "sämre läge"

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar kring vilken lag som är tillämplig i ditt fall. Köplagen (KöpL) och konsumentköplagen (KKöpL) blir relevanta här.

Det som avgör vilken lag som gäller är ifall ni agerat som privatpersoner eller näringsidkare. Dessa begrepp är definierade i 1 § KKöpL enligt följande:

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

När en näringsidkare säljer en vara till en annan näringsidkare tillämpas köplagen. Detsamma gäller när en privatperson säljer en vara till en annan privatperson. Om en näringsidkare säljer en vara till en privatperson tillämpas istället konsumentköplagen. Den gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare.

Jag utgår ifrån att du har agerat som privatperson. Om säljaren är en näringsidkare, eller om köpet har förmedlats av en näringsidkare, gäller konsumentköplagen.

Precis som du säger är detta av intresse för dig eftersom konsumentköplagen är en skyddslagstiftning som syftar till att ge konsumenter större rättigheter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo