Kopiera parkeringsbevis

2017-08-01 i Trafikbrott
FRÅGA
jag har ett Parkeringstillstånd utfärdat av Norrtälje kommun. Av praktiska själ har jag kopierat detta (svart vit kopia), då jag har fler bilar. En av bilarna var parkerad på relevant P plats med det kopierade P- tillståndet. I handlingarna från kommunen står det inget om att man ej får ta en kopia. Däremot står det att P tillståndet är en värdehandling. Nu fick jag en P bot där skälet är att P tillståndet måste vara i original (originalet består i att P tillståndet är i tre färger. Jag hävdar att jag ej har gjort något som strider mot gällande bestämmelser för parkering.Vad anser Ni?
SVAR

Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!

Med värdehandling avses en handling med ekonomiskt värde. I detta fallet består det ekonomiska värdet i att du genom parkeringstillståndet kan parkera på viss anvisad parkeringsplats. För att det ekonomiska värdet ska bestå, krävs det att värdehandlingen återges i sitt original. Som liknelse kan dras att ett frimärke också är en värdehandling, alltså en handling med ett visst ekonomiskt värde, men en fotokopia av frimärket har inget ekonomiskt värde. Därför måste du, om parkeringstillstånd erfordras, vid parkeringen ha med tillståndet i dess original.

Väl mött!

Sofia Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97584)