Köpa ut syskon från ärvd fastighet

Hej,

Vi är tre syskon som ärver en fastighet efter vår mamma.

En av oss vill köpa fastigheten. Värdet är 1,9 miljoner kr.

Det finns inga lån på fastigheten.

Den köptes för 55.000 kr.

Hur går vi tillväga med försäljningen, så att det gagnar oss alla på absolut bästa sättet?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå från att ni är överens om värdet på 1,9 miljoner, att alla är överens om att låta ena syskonet köpa ut de andra samt att ni alla ärver lika stor del.

Först och främst ska alla lån och skulder betalas av på fastigheten. Några sådana skriver du ej finns, vilket gör beräkningen enklare.

Då en privatbostadsfastighet säljs ska 22/30 av vinsten tas upp för beskattning på 30%. Någon skatt betalas ej vid skiftet, men kommer behöva betalas av syskonet den dag fastigheten säljs. Därför ska detta dras av vid uträkningen. Dessutom lär det då bli en mäklarkostnad vilken också ska dras av i beräkningen. Låt oss i detta fall anta att mäklararvodet är 60 tkr. Andra försäljningskostnader får också dras av.

I detta fall är den hypotetiska vinsten 1 900 - 55 - 60 = 1 785 tkr. På denna ska som sagt 22% skatt betalas vilket blir 1 785*0,22 = 392,7 tkr.

Detta ger slutligen att det totala värdet efter avdrag vad avser fastigheten efter vinstskatt och utgifter blir 1900 – 392,7 – 60 = 1447,3 tkr. Av detta blir de två syskonens del en tredjedel, alltså 482 433 kr var. Detta är vad det utköpande syskonet bör betala för att köpa ut de två andra syskonen.

Rent praktiskt krävs att dödsboet får lagfart innan fastigheten kan överlåtas. Därefter kan överlåtelse ske. Hur överlåtelse går till stadgas i 4 kap. Jordabalken, där står bland annat om de formkrav som finns för att överlåtelsen ska bli giltig.

Vill ni få hjälp med att utforma ett överlåtelseavtal för fastigheten kan ni enkelt och till ett fast pris göra detta via vår avtalstjänst.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas GardebrandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000