Köpa ny lägenhet och sälja den gamla innan avslutad skiljsmässa

2016-08-12 i Bodelning
FRÅGA
Hej, om jag köper en bostadsrätt innan skiljsmässan gått igenom, har min man 50% rätt till den eftersom vi fortfarande är gifta?Och kan jag få ut pengar från vårt nuvarande boende trots att skiljsmässan ej är klar?MVH
SVAR

Frågor som rör äktenskap och skilsmässor regleras främst i äktenskapsbalken, vilken jag hädanefter kommer förkorta ÄktB (länk till ÄktB finns här).

Den första frågan rörande ett nyköp av en bostadsrätt så finns svaret ganska självklart i lagen. I 9 kap. 2 § ÄktB (se här) står det att det är endast egendomen som makarna äger vid ansökningsdagen som ska tas med i bodelningen. Eftersom ni redan ligger i skilsmässa så är det säkert att anta att ni redan ansökt om skilsmässa vilket betyder att en lägenhet som köps nu inte kommer tas med i bodelning.

Men som det ofta är inom juridiken finns det undantag och dessa kan vara lite kluriga att förstå. I 9 kap. 3 § ÄktB så är varje make skyldig att redovisa för sin egendom till den andra maken tills dess att bodelningen är slutförd. Detta betyder att om du har t.ex. 1 000 000 kr som är giftorättsgods och du köper en lägenhet med dem efter att skilsmässa ansöks så kommer din make få mindre pengar vid bodelningen. Då kommer han få pengarna som han skulle fått om du inte köpt en lägenhet. Vid ett annat scenario behöver det inte vara så.

Tänkt dig till exempel att ni ansöker om skilsmässa. Två månader senare ärver du 100 000 kr och använder dessa som kontantinsats till att köpa en lägenhet och resten lånar du till. Då har du fått lägenheten och alla pengar som använts till lägenheten efter det att skilsmässa sökts. Det enda som händer i det fallet är att du inte får avräkna mer egendom åt dig med den nya skulden, eftersom lägenheten inte ingår i bodelningen ska inte heller skulder som kan härröras till lägenheten ingå i bodelningen.

Skulle du kommentera med hur du tänkt genomföra köpet så kan jag svara mer exakt vad som gäller i ditt fall.

Nu till andra frågan: Om det är möjligt att få ut pengar ur skiljsmässa innan den är klar. Det finns ett långt och ett kort svar. Det korta är att det är möjligt men det kräver samarbete mellan dig och din make.

Det långa svaret är inte lika oklart. Denna situation finns inte exakt reglerad i lagtext. Vad som däremot är möjligt att göra är att bodela innan skilsmässa är över. Enligt 9 kap. 4 § ÄktB (se här) kan en av makarna begära bodelning innan skilsmässan är slutförd. Detta skulle resultera i att antingen du eller din make får lägenheten ni bott i innan och den andra får pengar från den. Det är även möjligt att gemensamt sälja den och bodela pengarna. Notera att jag har förenklat bodelningsprocessen, vid en bodelning ska ni dela allt giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB (se här).

Att göra på något annat sätt än att bodela allt är tveksamt. Särskilt om ni inte är helt överrens. Är du och din make bra på att samarbeta är det möjligt att sälja den gemensamt och då kommer ni båda få pengar från den som ni sedan får redovisningsplikt på. Det kan däremot bli väldigt mycket att hålla koll på och jag skulle faktiskt rekommendera att vänta till bodelningen är färding innan ni säljer lägenheten.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor, undrar du något annat lämna gärna en kommentar här på lawlines sida så svarar jag så fort jag kan.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84410)