Köpa butterfly-kniv från utlandet

2019-11-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hejsan jag har tänkt att köpa en butterfly kniv från utlandet. Jag är en samlare på knivar har lite olika i min samling men ännu inte den så kallade butterfly. Jag är 21 år vilket om jag inte minns fel får jag innehav och äga stileter springknivar och dolkar. Så jag undrar om det är helt lagligt att köpa och importera en butterfly kniv och bara ha den hemma i sin samling av knivar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande knivar och andra farliga föremål finner du i Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen)

Regler gällande införsel av knivar till landet finner du i Förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Vad är en "butterflykniv"?

I lag förekommer inte någon benämning av butterfly-kniven, utan själva knivtypen har avgjorts i praxis att vara likställt en springkniv eller stilett. Trotts att kniven inte fälls ut med hjälp av en fjäder ansåg domstolen att den likställes denna sorts kniv, NJA 1998 s. 604.

Vad gäller vid innehav av en "butterfly-kniv"?

Knivar och andra stick- och skärvapen som är ägnade eller kan användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmänna platser. Med allmänna platser innefattas även skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs och även i fordon på allmän plats. Det finns däremot undantag som kan medföra att det kan vara tillåtet att bära kniv på en allmän plats. Dessa undantag är exempelvis att man bär på kniv eftersom det krävs i yrket eller att man ska ut och plocka svamp och en kniv skulle vara nödvändigt, Knivlagen 1 §. Däremot gäller särskilda regler för stickvapen eller knivar som snabbt kan fällas ut, det vill säga stiletter, butterfly-knivar och springknivar. Dessa typer av vapen får inte innehas av någon som är under 21 år, Knivlagen 1 § tredje stycket.

Vad gäller vid inköp av en butterflykniv?

Knogjärn, kaststjärnor, stiletter, springknivar och butterflyknivar får inte säljas eller överlåtas till personer under 21 år, Knivlagen 2 §. Om man ska införa en liknande kniv till landet gäller särskilda regler som regleras i förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål. För att få föra in knivar i landet krävs särskilt tillstånd som prövas av polismyndigheten, förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 1 och 3 §§. För att få tillstånd för att införa dessa typer av vapen krävs särskilda skäl, det vill säga att vapnet skulle ingå i en vapensamling eller liknande ändamål, förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 2 §.

Vad gäller i ditt fall?

I ditt fall är mitt råd till dig att ansöka om tillstånd för att få införa butterfly-kniven från utlandet. Om du har ett stort intresse för knivar och endast i syfte att samla på dessa olika typer av knivar borde en ansökan om att få införa denna kniv bli beviljad om inte andra omständigheter föreligger. Med detta sagt kan det vara lagligt att ha en butterfly-kniv hemma i sin samling om man har haft tillstånd för att införa denna kniv från utlandet. Skulle man föra in en kniv till landet utan tillstånd kan det leda till att man döms för smuggling, förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 5 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2400)
2020-08-11 Vad syns i ett utdrag ur belastningsregistret vid jobb som personlig assistent?
2020-08-10 Lawline besvarar inte skolfrågor
2020-08-10 När gallras belastningsregistret?
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång

Alla besvarade frågor (82723)