Köp eller tjänst?

2020-09-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Vad går gränsen mellan köp och tjänst? Jag har svårt att dra gränsen för när köpL ska gälla och när ktjL ska tillämpas.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Det är inte alltid enkelt att dra gränsen mellan vad som är ett köp och en tjänst. Precis som du skriver påverkar avgränsningen också vilken lag som är tillämplig på köpet eller tjänsten. Här under går jag igenom vad man kan tänka på när man gör avgränsningen mellan ett köp och en tjänst. Jag går även igenom vilken lag som blir tillämplig när det rör sig om ett köp respektive en tjänst.

Köp eller tjänst?

Ett köp är när man köper en egendom av något slag. Det kan röra sig om både fast och lös egendom. Till exempel är det ett köp när du köper en bil, en sko eller ett hus.

En tjänst handlar om att köpa någon typ av tjänst eller arbete som någon utför. Till exempel är det en tjänst om du betalar någon för att reparera din bil, laga din sko eller måla om ditt hus.

Det finns en gråzon mellan köp och tjänst där det kan bli extra svårt att skilja på de två begreppen. Det rör sig i så fall om så kallade blandade avtal som innehåller inslag av både köp och tjänst. Ett exempel på ett blandat avtal är om du köper en diskmaskin som någon annan också ska installera.

För att avgöra om ett blandat avtal är ett köp eller en tjänst får man se till om det är köpet av egendomen eller utförandet av tjänsten som utgör den dominerande delen av avtalet. Om egendomen är väldigt dyr medan tjänsten går att utföra relativt enkelt talar det för att det rör sig om ett köp. Är egendomen däremot inte alls värd särskilt mycket medan tjänsten är ett längre och mer omfattande arbete talar det för att det rör sig om en tjänst.

Tillämplig lag

Rör det sig om ett köp blir köplagen tillämplig i de fall det inte rör sig om ett konsumentköp(1 §, 4 § köplagen). Vid ett konsumentköp, då en privatperson köper från en näringsidkare, blir istället konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen).

Om det rör sig om en tjänst som en näringsidkare erbjuder en privatperson blir konsumenttjänstlagen tillämplig (1 § konsumenttjänstlagen). Rör det sig inte om en så kallad konsumenttjänst finns det ingen tillämplig lag. I de fallen blir det istället allmänna rättsprinciper som avgör vilka regler som gäller för tjänsten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (892)
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?
2021-05-29 Kan debitering ske för avbokad tid hos nagelterapeut?

Alla besvarade frågor (93065)