Köp av tjänst på distans

2020-04-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA
I februari får jag en inbjudan per mail till en kurs i skånskt yllebroderi i Skanör. I mailet uppmanas jag att betala kursavgiften genom BG, vilket jag gör. Ingen info om ångerrätt finns, bara datum för kurstillfällena, samt att man kan köpa garn och nålar på plats. Strax före första kurstillfället behöver jag åka på en tjänsteresa. Jag meddelade kursledaren och ber om att få skicka någon i mitt ställe. Detta nekas! i ett mailsvar.Ett par veckor senare och samma dag som kurstillfälle två, blir min man sjuk. Kursen hamnar i skymundan. Efter ytterligare en vecka misstänker vi att min man har en corona-infektion grundat på att han har varit i London och haft möten med affärsbekanta från Milano. Jag mailar kursledaren och hänvisar till corona-läget i världen och smittospridningsrisker och att jag vill avboka kursen och få kursavgiften återbetald. Mailsvaret blir "Kursen är i gång. Du är välkommen", och inget om återbetalningen. Vi blir oense. Jag får dessutom inte längre svar på mina frågor om det finns deltagare som är äldre eller riskgrupp, kursdatum som kvarstår etc. om jag ändock skulle gå, jag blir inte heller uppdaterad om vad kurstillfällena gått ut på. Jag tror att Distansavtal ska gälla (motpart hävdar att de inte sålt på distans), och att marknadsföringslagen ska gälla om informationsplikt. Hur går jag vidare? Vad kan jag göra för att få kursavgiften tillbaka? Företaget känns ohederligt helt enkelt. Inte bara näringsidkare som drabbas ekonomiskt.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan berör Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eftersom att du ingått avtal om en tjänst på distans.

När du som konsument köper varor eller tjänster på distans exempelvis via internet, telefon eller hembesök har du 14 dagars ångerrätt, enligt 2 kap. 10 §. Ångerfristen, dvs. tiden då dessa 14 dagar börja löpa, är den dagen du får varan i din besittning enligt 2 kap. 12 §. En förutsättning föreligger dock för att ångerrätten ska börja löpa och det är att du som konsument ska få information om ångerrätten enligt 2 kap. 2 § första stycket. Har de alltså inte informerat om ångerrätten börjar den löpa från och med det tillfället då ni erhållit information om att ni har ångerrätt. Om du handlar via nätet kan det vara så att du har erhållit information om ångerrätt innan du betalade för varan, men det är bra om du dubbelkollar det.

Enligt konsumentverket är det därför försäljaren som har en skyldighet att se till att du som konsument får information om ångerrätten innan en konsument ingår avtalet. Om inte tillräcklig information har getts förlängs ångerfristen. Informationen som ges om ångerrätt måste vara tydlig och innehålla det som en konsument behöver veta för att kunna utnyttja sin ångerrätt. För att ångerfristen ska påbörjas måste företaget informera om det föreligger en ångerrätt eller om något undantag gäller, hur lång ångerfristen är, när ångerfristen börjar gälla, och hur konsumenterna ska gå tillväga vid ett ångrat köp.


De undantag från ångerrätt som kan förekomma framkommer i 2 kap. 1 § och 11 §. Om ett köp faller in under ett sådant undantag från ångerrätten måste näringsidkaren, eller hemsidan tydligt informera om detta innan avtal, köp, ingås. Exempel på undantag är enligt konsumentverket och 2 kap. 11 § 12 p.: "avtal som avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod," Ditt köp kan anses falla in under detta undantag och då har du som konsument inte någon ångerrätt.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (877)
2021-04-12 Ångerrätt vid köp av tjänst med enskild firma?
2021-03-31 Gemensamt köpta katter efter man gjort slut
2021-03-28 Importera och sälja vin
2021-03-28 Frånträda distansavtal

Alla besvarade frågor (91130)