Köp av tjänst mellan näringsidkare

2016-06-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Vi är ett litet aktiebolag. Vi har anlitat ett annat litet företag för att blåsa ut och installera om våra datorer. Efter att tjänsten har utförts har stora problem uppstått som gör att vi inte kan använda datorerna. Ansvarig på Företaget svara nu att han inte vet hur han ska åtgärda problemet. Konsumenttjänstlagen gäller ju inte för företag och nu vet vi inte vad vi ska göra och hur vi kan trycka på mer. Vi måste få det at funka då detta hindrar hela vår verksamhet att rulla på.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du har nämnt gäller konsumenttjänstlagen (KTjL) inte i en sådan här situation och det finns ingen särskild lag som reglerar köp av tjänst mellan näringsidkare. Avtalsfrihet råder på området med viss utrymme för att hämta vägledning från köplagen (KöpL), vilket vanligtvis gäller vid köp av lös egendom. Avtalslagen (AvtL) berör bara avtalsslutandet därför är inte relevant för att t.ex. reklamera men 36 § AvtL kan åberopas om ett avtalsvillkor är oskäligt och skall jämkas.

Således är det först och främst det som har avtalats mellan er som gäller. Ifall det inte finns ett uttryckligt avtal eller det annars är omöjligt att reda ut vad som har avtalats kan ni titta i KöpL för stöd. Bestämmelserna om påföljder vid fel i varan kan exempelvis vara till hjälp, se 30 § KöpL. Då den andra parten hävda att de inte kan åtgärda felet skulle ni kunna kräva prisavdrag istället. På så sätt bör ni försöka avtala om en lösning. Från en bevissynpunkt är det viktigt att ni dokumenterar och sparar all kommunikation som sker mellan parterna.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (848)
2020-11-25 Öppet köp i butik
2020-11-25 Hur länge har ett företag på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?
2020-11-24 Ångerrätt konsument resp. näringsidkare
2020-11-21 Behöver du betala för bilvärderingstjänsten trots att företaget varit otydligt vid lämnande av prisinformation?

Alla besvarade frågor (86577)