Köp av sjuk häst

2015-08-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej!Köpte en ponny i april 2015 av säljare som uppgav en frisk och sund häst utan sjukdomshistoria. Veterinärbesiktade ponnyn hemma på deras gård. Endast en vargtand kunde påvisas som inte bedömdes utgöra något problem. Ponnyn longerades några varv och man hittade inga avvikelser på andningsvägar och hjärta. Lungorna lyssnade veterinären inte på då. När vi fått hem ponnyn springer han oroligt i hagen första veckan, tar in honom och noterar att hans andhämtning är mycket häftig och den inte står i paritet med ansträngningen. Efter två veckor noterar jag att han börjat hosta men endast vid mycket enstaka tillfällen. Vartefter våren fortskrider tilltar hostan långsamt. Under mitten av juli undersöks han av veterinär som kan konstatera bronkit. När jag då blir uppmärksam på sjukdomen befarar jag att han gränsar till att ha utvecklat kvickdrag. Behandling med ventipulmin sätts in som vi ännu inte vet effekten av då vi nyss avslutat den. Kontaktade säljaren som uppgav att han hade hostat ibland när han fått lite dammigt hö. När de sedan bytt hö försvann hostan. Säljaren uppger att hon ska pratat med sin man och återkomma. Får ett mejl av säljarna som säger att de inte har något att göra med att ponnyn blivit sjuk. Jag ringer upp säljaren som säger att hon "tar tillbaka sina uppgifter ang. hostan och lägger på luren i örat på mig. Vad kan jag göra? Häva köpet? Med vänlig hälsning Maria
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom det verkar som hästen köpts av privatpersoner gäller köplagens regler i ditt fall (se här).

En häst betraktas som en ”sak” i lagens mening och reglerna om fel i vara tillämpas som om hästen vore en sak. För att du ska kunna kräva någon form av avhjälpande eller eventuellt häva köpet krävs att sjukdomen hästen har är ett fel enligt köplagen som funnits redan innan köpet gjordes.

Vid köpet uppgav säljarna att hästen var frisk och dessutom bör du kunna förutsätta att hästen du köper inte är sjuk. Sjukdomen innebär således ett fel i varan enligt 17 och 18 §§, om det var så att hästen var sjuk redan vid tidpunkten för köpet. Om du i en stämning hävdar att så är fallet har du bevisbördan för detta påstående, du måste alltså bevisa att hästen i fråga var sjuk reda när du köpte den.

Det finns dock ytterlgare en regel att ta hänsyn till. Du får inte åberopa fel om de borde ha upptäckts vid en undersökningen av hästen, 20 §. Jag förstår att en undersökning har gjorts av en veterinär som inte hittat några fel på hjärta och andningsvägar. Om en sådan undersökning är att anse som tillräcklig kan du åberopa felet. Eftersom du har tagit en veterinär till hjälp tror jag att så är fallet, då man jämför med vad en ”normal person i köparens ställe skulle ha upptäckt”.

Om hästen var sjuk redan vid köpet och det därmed föreligger ett fel i varan du köpt kan du stämma säljaren. Då kan avhjälpande (dvs betalning för veterinärskostnader) enligt 34 alt 36 § aktualiseras eller hävning enligt 39 §. För hävning krävs dock att avtalsbrottet är väsentligt för dig och att säljaren borde ha insett detta. Jag skulle hävda att så är fallet, eftersom du du utgår från att hästen är frisk och låter en veterinär undersöka den så innebär hästens sjukdom ett väsentligt fel.

I slutändan handlar det om huruvida du kan bevisa att felet fanns redan när hästen köptes. Om den redan vid den tidpunkten led av sjukdomen så har du enligt min bedömning rätt att häva köpet.

Om du har ytterligare frågor, kommentera gärna i fältet nedan.

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (7)
2020-08-30 Hur regleras köprättsliga konflikter mellan ett svenskt och ett utländskt företag?
2018-08-31 Köpa uthyrt hus
2018-03-07 Kan ett hål i en fastighets avlopp vara ett dolt fel, även om avloppen är 50 år gamla?
2017-03-21 Ev. fel i vara

Alla besvarade frågor (85192)