Kan ett hål i en fastighets avlopp vara ett dolt fel, även om avloppen är 50 år gamla?

2018-03-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Har köpt ett hus från 1967 och bott 2 år. Har filmat och upptäckt hål i avloppet. Gjutjärnsavlopp i betonggolv i källare. Kan man få det som ett dolt fel även fast rören är 51 år gamla?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt lagen är ett dolt fel en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid den undersökningen av fastigheten som krävdes med hänsyn till bl.a. fastighetens skick och omständigheterna vid köpet (se 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken). Annorlunda uttryckt kan man säga såhär: Du som köpare måste ha uppfyllt din undersökningsplikt för att kunna få hålet i avloppet till ett dolt fel. Det spelar alltså ingen roll att rören är gamla, så länge som du har uppfyllt din undersökningsplikt. Hur vet man då om man som köpare har uppfyllt sin undersökningsplikt? Här kommer ett typiskt juridiskt svar: det beror på omständigheterna. Här ska dock nämnas några exempel:

Det krävs en mer noggrann undersökning om huset är gammalt, till skillnad från om huset är nybyggt eller nyrenoverat. Detta beror på att du som köpare har större anledning att räkna med fel och brister i huset.Det krävs också en mer noggrann undersökning av huset om säljaren har sagt till dig som köpare att avloppen är dåliga, oavsett om huset i övrigt är nyrenoverat. Även denna gång har du större anledning att räkna med att det kan vara något fel med avloppen.

Något närmare svar kan jag tyvärr inte ge dig. Om du har uppfyllt din undersökningsplikt beror som sagt helt på omständigheterna. Generellt sett är dock köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp långtgående. Det ställs med andra ord höga krav på köpares undersökning av fastigheten.

Hoppas du fick vägledning av mitt svar!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (7)
2020-08-30 Hur regleras köprättsliga konflikter mellan ett svenskt och ett utländskt företag?
2018-08-31 Köpa uthyrt hus
2018-03-07 Kan ett hål i en fastighets avlopp vara ett dolt fel, även om avloppen är 50 år gamla?
2017-03-21 Ev. fel i vara

Alla besvarade frågor (89781)