FrågaKÖPRÄTT30/08/2020

Hur regleras köprättsliga konflikter mellan ett svenskt och ett utländskt företag?

Om ett företag har sålt en maskin till utlänskt företag för 1 800 000 euro. 5% av maskinens funktin fungerar inte som den ska och det utländska företaget är såklart missnöjda. Hur löser man detta?

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp av varor över landsgränser där båda parter är företag tillämpas som huvudregel lagen om internationella köp som i sin tur hänvisar till en FN-konvention som förkortas CISG. Det är dock viktigt att tänka på att lagstiftningen är dispositiv, innebärande att reglerna går att avtala bort eller "justera" i avtalet mellan de båda parterna, CISG artikel 6. Det är alltså i första hand alltid det som står i avtalet som gäller. Ibland kan en även skriva in i avtalet att en annan rättskälla än CISG ska användas i det fall en konflikt uppstår.

CISG erbjuder flera möjliga vägar att gå för köparen när en vara inte når upp till dennes förväntningar.

1. Köparen kan kräva omleverans av varan, det vill säga att säljaren levererar en ny icke-defekt maskin, om felet utgör ett väsentligt avtalsbrott (det vill säga att det medför en sådan olägenhet för köparen att det i huvudsak berövar henom vad hen hade rätt att vänta sig enligt avtalet. Avtalsbrottet är dock inte väsentligt om den part som är skyldig till avtalsbrottet inte förutsåg eller borde ha förutsett ett sådant resultat), CISG artikel 46.

2. Köparen kan kräva att säljaren reparerar maskinen om det inte är oskäligt, CISG artikel 46.

3. Köparen får häva köpet under förutsättning att felet utgör ett väsentligt avtalsbrott (se definition ovan), CISG artikel 49.

4. Köparen kan begära prisavdrag på maskinen, det vill säga att säljaren betalar tillbaka en den av köpeskillingen till köparen, CISG artikel 50.

5. Köparen kan begära skadestånd motsvarande förlusten som uppstått till följd av att maskinen var defekt och inte kunnat användas som tänkt, CISG artikel 74. Skadestånd kan begäras parallellt med åberopande av någon av de andra åtgärderna.

Sammanfattning

Köparen har alltså möjlighet att använda sig av någon av de alternativa åtgärderna ovan samt begära skadestånd för eventuella förluster. Det är svårt för mig att utreda huruvida det rör sig om ett väsentligt avtalsbrott när jag inte vet vad det är för maskin, vad företaget gör, vad de ekonomiska effekterna har blivit, med mera. Om det inte rör sig om ett väsentligt avtalsbrott är dock omleverans och hävning av köpet inte en alternativ väg för köparen att gå.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image