Köp av sexuell handling av barn, pactum turpe och skyddande av brottslig

2014-12-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Om en 16-åring skulle sälja sexuella tjänster till en annan myndig person och denna person sedan ger pengar till 16-åringen för att hon/han inte ska säga något till polisen. När detta sker ger 16-åringen som förslag att få 500kr i veckan som han gjort innan för att hon/han inte skulle säga något till polisen. Den myndiga personen gick med på det med svar som (om vi träffas så löser vi det). 16-åringen träffar den myndiga personen. Som då har med sig 3 personer till platsen som på sin tar 16-åringens mobil och nollställer den för att få bort alla bevis. Hur skulle bestraffningen vara?Är det 16-åringen som åker dit på det eller den myndiga personen?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga. Köp av sexuell handling av barn är straffbart enligt BrB 6:9, se här. För att en person ska betraktas som ett barn krävs att denne är under 18 år. Den sexuella tjänsten som du beskriver faller därför under denna bestämmelse. Straffskalan för detta brott är böter till fängelse i två år. 

Att 16-åringen tar emot pengar i utbyte mot att denne inte ska avslöja brottet är inte olagligt. Inte heller gör sig den myndiga personen skyldig till något brott när denne lämnar pengar för att 16-åringen inte ska anmäla brottet. Handlingen hade däremot varit straffbar om den myndiga personen istället genom våld eller hot om våld hade försökt hindra 16-åringen från att anmäla brottet, se här

Det avtal, om betalning av 500 kr i månaden i utbyte mot att 16-åringen inte ska avslöja brottet, som de två personerna har ingått bryts då parterna träffas och de tre personer som följde med vid tillfället nollställer 16-åringens telefon. Det skulle i och för sig kunna ses som ett avtalsbrott vilket skulle kunna ge 16-åringen rätt till skadestånd. På grund av att avtalet strider mot goda seder skulle avtalet dock troligtvis klassificeras som ett sk pactum turpe. Det innebär att avtalet är ogiltigt och skadestånd på grund av avtalsbrott är därmed uteslutet. 

Den eller de personer som nollställde 16-åringens telefon har genom att undanröja bevis gjort sig skyldiga till brottet skyddande av brottsling se här. Detta brott har en straffskala på böter till fängelse högst ett år. 

Avslutningsvis kan nämnas att för att kunna döma någon för ett brott krävs det att det är ställt utom allt rimligt tvivel att brottet begåtts. Det är ett högt beviskrav, det krävs därför troligtvis ytterligare bevis för brottet än de som eventuellt har gått förlorade då telefonen nollställdes.

Hoppas att du har fått klarhet i din fråga!

Linn Munthe
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll