Kontrollavgift/felparkeringsavgift när p-skivan blåst bort

2020-04-10 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej,Om man står parkerad på en parkering där det är krav på p-skiva med motorcykel och p-skivan blåser bort vad gäller?
SVAR

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagar

När det gäller kontrollavgift och felparkeringsavgift så är det lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering respektive lagen om felparkeringsavgift som gäller. Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering reglerar markägare som upplåter en del av sin mark som parkering. Lagen om felparkeringsavgift reglerar främst felparkeringsavgifter där det är kommunen som äger marken. Denna lag tillämpas på registrerade motordrivna fordon (alltså omfattas inte exempelvis mopeder), men din motorcykel omfattas förmodligen.

Din situation

Det framgår inte av din fråga vart du har parkerat din motorcykel, det vill säga om det var på en parkeringsplats som upplåts av en privat markägare eller om det var på kommunens parkeringar. Oavsett vart du parkerade så fanns det förmodligen parkeringsföreskrifter som du hade att följa. Om det var så att det framgick av parkeringsföreskrifterna att p-skiva erfordrades och den blåste bort efter att du hade parkerat, och du sedan fick en kontrollavgift eller felparkeringsavgift, så är det du som fordonsinnehavare som får bära ansvaret för att du inte följt parkeringsföreskrifterna. Det går alltid att överklaga en kontrollavgift eller felparkeringsavgift, så den möjligheten har du, men jag har svårt att se någon framgång med en sådan överklagan med tanke på omständigheterna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (449)
2021-04-10 Måste p-vakten sätta gul p-böter i rutan?
2021-04-09 Parking fine without any signs / Parkeringsböter utan några skyltar
2021-04-07 Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?
2021-03-31 Vart övergår avlastningen till en parkering? Hur går man tillväga för att överklaga en parkeringsbot?

Alla besvarade frågor (91059)