Kontrollavgift vid olovlig parkering trots erlagd betalning för parkering. Fråga om parkeringsavgift för personlig registreringsskylt.

2017-10-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag har Personlig skylt på min bil och använder EasyParks app för att betala parkeringen. Den information jag fick när jag skaffade EasyPark var att det är bilens riktiga registreringsnummer som ska anges i appen. Därför gör jag också så och har nu använt EasyPark i många år och det har aldrig varit några problem. Nu har jag emellertid fått en kontrollavgift (alltså vid parkering på privat mark) som jag bestridit. De anser dock att jag angivit fel registreringsnummer i appen och att kontrollavgiften ska kvarstå. De tycker alltså att det är den Personliga beteckningen som ska anges och inte bilens registreringsnummer. När jag kollat med kommunala p-vakter här i stan och med Polismyndigheten som handhar kommunala P-anmärkningar så säger de att man kan ange vilket som - p-vakten kollar både registreringsnumret och den personliga beteckningen. Det kan väl ändå inte vara olika regler som gäller för kommunal och privat parkering när det är samma app som används? Hur går jag vidare om de inte ger sig?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är i princip likadana parkeringsregler som gäller för kommunen och privat mark. På privat mark får kontrollavgift vid olovlig parkering endast tas ut om villkor för parkering tydligt framgått av vägmarkeringar och skyltningar på platsen (1 och 3 §§ lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Om de inte varit tydliga med vad som gäller för personliga registreringsskyltar så får de inte ta ut kontrollavgift. Du har däremot visat att du betalat för parkeringen i god tro om att uppmaningen du fick att ange den personliga beteckningen stämmer. Det är alltså väldigt svårt för markägaren eller den som markägaren uppdragit att kontrollera parkeringen att hävda att du är ersättningsskyldig för den aktuella kontrollavgift. En rättsprocess av parkeringsbolaget torde bli väldigt kostsam i förhållande till ersättningen för kontrollavgiften. Detta beror främst på att vardera part för sina egna rättegångskostnader i så kallade förenklade tvistemål där käromålet yrkar ersättning för ett belopp som understiger ett halvt prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor se här). Bolaget kan ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden, då ska du bara bestrida deras ansökan om betalningsföreläggande. Om parkeringsbolaget trots det ovan anförda sedan väljer att gå vidare till tingsrätten kan bolaget bli ersättningsskyldig för dina rättegångskostnader om det förlorar målet, oavsett om det handlar om ett förenklat tvistemål, eftersom rätten kan anse att det varit onödigt att väcka talan mot dig (18 kap. 8 a § rättegångsbalken). Denna bedömning grundar sig främst i att de varit otydliga, att du visat att du redan betalat och att det i förarbeten till lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering uppställs höga krav på att parkeringsvillkor ska vara tydliga. Som polismyndigheten också uppgett spelar det härvid ingen avgörande roll vilken av registreringsbeteckningarna du använt vid betalning av parkeringsavgift. Du kan skicka det här svaret till parkeringsbolaget. Ring oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) om du vill tala eller boka tid med en av våra jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (955)
2021-09-25 Kan fartkameror ta kort på andra trafikbrott än hastighetsöverträdelser?
2021-09-25 Kan man få sitt körkort indraget vid upprepade fortkörningar?
2021-09-15 Måste jag bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?
2021-09-03 Överklagande av Transportsstyrelsens beslut

Alla besvarade frågor (95863)