Kontrollavgift vid felaktig parkering - spelar det någon roll om P-skivan ställts in till en hel- eller halvtimme eller inte?

2020-03-09 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej! Jag har en automatisk p-skiva i bilen. Den ställer in sig på närmaste kvart, något som jag aldrig reflekterat över förena nu då jag fick en p-bot. Stod på en parkering där parkeringen var fri i 2 timmar. P-skivan inställd på 10:45. När jag kommer tillbaka till bilen (inom två timmar) ser jag en bot. P-vakt var på plats 11:21 och bötfällde pga fel inställd p-skiva. Jag har alltså fått en bot för att den inte är inställd på en hel eller halv timme. Stämmer detta? Även om man går tillbaka till 10:30 eller framåt till 11:00 är det ju fortfarande inom tidsbegränsningen. Vaktbolag har då bekräftat att de sätt p-skivan som står på 10:45.Tack!
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering får kontrollavgift endast tas ut om "parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken." Jag vet inte hur skyltningen såg ut på den parkeringsplats där du parkerade din bil när du fick kontrollavgiften, men min erfarenhet är att det i de flesta fall endast sitter en skylt där det står exempelvis "P-skiva" eller "glöm inte P-skiva". Om så var fallet för dig borde du kunna bestrida kontrollavgiften med hänvisning till att det inte framgick av skyltningen på parkeringen att P-skivan skulle ställas in till närmaste hel- eller halvtimme. Du hade ju faktiskt satt upp P-skivan och inte stått där längre än de två avgiftsfria timmarna.

Om ditt bestridande inte går igenom på den grunden att det inte var tillräckligt tydligt skyltat och du ändå anses ha parkerat olovligt, skulle du kunna argumentera för att det var uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift eftersom du de facto höll dig inom de två fria timmarna och dessutom hade satt upp en P-skiva, oaktat den (egentligen) betydelselösa detaljen att din P-skiva inte var inställd på en hel-eller halvtimme (se 10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Dessutom kunde parkeringsvakten som gav dig kontrollavgiften faktiskt ha avrundat tiden på P-skivan själv, och eftersom du hade ställt den på 10:45 så skulle det då ha blivit 11:00 istället och då skulle du alltså inte ha fått en kontrollavgift.

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (438)
2021-02-28 Skrev fel registreringsnummer, kan jag överklaga pboten?
2021-02-04 Får man parkera med dubbla parkeringsskivor?
2021-02-03 Vad händer om man parkerar med två synliga parkeringsskivor?
2021-01-29 Är jag skyldig att betala kontrollavgift om parkeringstillståndet inte är tillräckligt synligt?

Alla besvarade frågor (89821)