Kontrollavgift trots avsaknad av vägmarkering och vägskyltar

Hej!

I vårt kvarter där jag bor har vi som vi boende ser det en uppställningsplats. Här parkerar vi våra gästers bilar, samt bilsläp, för att dessa inta skall behöva stå på gatan utanför våra hus. Det finns ingen skylt om att det är en parkeringsplats, ej heller några P rutor. Det finns ej heller någon skyltning om att du inte får parkera här, och ej heller hur länge du i så fall får parkera.

Nu har jag fått en P bot där man hänvisar till att jag stått parkerad där i mer än 24 timmar!!

Får man ge en P bot där det inte finns någon skyltning över huvud taget? ej heller någon markering i området?

Är detta område att betrakta som allmän väg? eller hur ser man på detta?

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Aktuella lagar är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) (1984:318) se här och trafikförordningen (TF) (1998:1276) se här.

En markägare som äger området i vilken han eller hon förbjuder eller upplåter parkering får ta ut en kontrollavgift vid en olovlig parkering i området, vilket framgår av 1 § LKOP. Olovlig parkering är en sådan parkering som är i strid mot förbud eller villkor. Det uppställs ett krav på att dessa förbud och villkor tydligt tillkännagetts genom skyltning vilken ska utföras med vägmärken enligt 3 § LKOP. Var uppmärksam på infarten till området. Finns en skylt vid infarten som tillkännager förbud inom området, gäller denna skylt som förbud som kan förenas med utfärdande av kontrollavgift. Är det en markägare enligt LKOP som inte är kommunen, är denna kontrollavgift ogiltig, förutsatt att ingen parkeringsförbudsskylt heller återfinns vid infarten.

Eftersom Du angivit att kontrollavgiften hänvisar till att fordonet stått på parkeringen i mer än 24 timmar, misstänker jag att kontrollavgiften utfärdats av kommunen. Om det är allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman eller ett vägområde för allmän väg, får fordonet inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, förutom en vardag före sön- och helgdag enligt 3 kap. 49 a § TF. 24-timmarsregeln gäller också när det finns en P-skylt med vit text och blå bakgrund, utan en tilläggstavla som anger närmare bestämmelser. Om kommunen varit huvudman som här beskrivits, ska kontrollavgiften anses vara korrekt utfärdad.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”