Kontrollavgift som varken överlämnats personligen eller fästs på bilen

2016-02-28 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej!Har fått en påminnelse av obetald kontrollavgift och blev mycket förvånad då ingen parkeringsbot har fästs på fordonet (eller lämnats till mig personligen, om jag har förstått lagen rätt)Kan inte ens påminna mig om att jag har parkerat utan att sätta p-skivan korrekt, då detta skulle ha hänt för 1 månad sedan.Kan jag invända mot detta?Med vänlig hälsning Marie X
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Högsta domstolen avgjorde 2007 ett mål med omständigheter som liknar dina.

Det gällde då en parkeringsanmärkning som inte hade överlämnats personligen eller fästs på bilen, utan bara skickats via post. Domstolen konstaterade att anmärkningen som huvudregel måste överlämnas på plats. Avsteg från detta kunde ske i undantagsfall, exempelvis om föraren kör iväg innan man hinner överlämna anmärkningen. I fallet hade en polisman varit upptagen med annat och därför inte gjort något försök att överlämna anmärkningen. Detta var inte skäl nog för att göra avsteg från huvudregeln och betalningsansvaret undanröjdes därför. Reglerna för parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter är identiska när det gäller överlämnandet, vilket gör att målet har tyngd även i fall av felaktigt lämnade kontrollavgifter.

Eftersom jag inte känner till varför du inte har fått din kontrollavgift överlämnad på plats, kan jag inte garantera att du kommer få framgång med ett bestridande. Utifrån Högsta domstolens praxis är du dock som huvudregel inte betalningsansvarig om avgiften inte har överlämnats på plats.

Vill du bestrida kontrollavgiften bör du inte betala den. En kontrollavgift bör bestridas skriftligen. Namn och adress till markägare eller parkeringsbolag skall finnas på fakturan. Mer information om detta finns på Motormännens hemsida.

Har du fler frågor eller om tvisten går till tingsrätten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (433)
2021-01-17 Kan jag få rätt om jag bestrider en kontrollavgift på grund av att parkeringsskylten var täckt av snö?
2021-01-15 Får boende stå parkerade på en gästparkering utanför bostaden?
2021-01-05 Hur överklagar man en parkeringsböter?
2020-12-31 Kan jag bestrida betalningsansvar för kontrollavgift?

Alla besvarade frågor (88271)