Kontrollavgift när parkeringsappen inte fungerar

Jag parkerar med sms app men får ingen bekräftelse. Därefter får jag kontrollavgift. Jag anser att eftersom parkerings appen fungerar inte då ligger ansvaret hos parkerings bolag och avgiften bör annuleras. Vad anser ni?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har fått en kontrollavgift utfärdad av ett parkeringsbolag som du inte vill betala och undrar om du har grund för att bestrida den. Regler om felparkering på privat mark där markägare anlitat ett privat bolag för att sköta parkeringen regleras i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Allmänt om kontrollavgift
En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under vissa förutsättningar ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering) (se 1 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). En markägare får alltså ta ut en avgift mot den som brutit mot gällande parkeringsbestämmelser på platser, under förutsättning att det är tydligt skyltat. (3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering).

Lagen säger inte något specifikt om situationen när en parkerings-app inte fungerar. Det finns däremot en bestämmelse som säger att om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut. (10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Det är en bedömningsfråga om omständigheterna når upp till kravet på uppenbart oskäligt och det är svårt för mig att svara på vad som exakt gäller i din situation utan närmare information.

Rekommendation i ditt fall
Om du inte har betalat kontrollavgiften
För att överklaga en kontrollavgift ska man kontakta det parkeringsbolag som har utfärdat avgiften. Bestridandet bör i bevishänseende ske skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning under tiden förutsätter att avgiften bestrids.

I invändningen bör du ange namn, adress och registreringsnummer. Vidare behöver man motivera grunden för överklagandet samt bifoga eventuella handlingar. Ex. relevanta bilder som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Ett tips är att se om det finns ett färdigt formulär på parkeringsbolagets hemsida som kan användas vid överklagandet.

För det fall att parkeringsbolaget därefter håller kvar sitt krav och skickar ytterligare fakturor ska du bestrida även dessa. Detta för att inte riskera en eventuell betalningsanmärkning. För att få in beloppet måste parkeringsbolaget då väcka talan i tingsrätten och på så sätt får du en rättslig prövning av ditt fall.

Om du har betalat kontrollavgiften
Anses ärendet från parkeringsbolagets håll som avslutat och det blir därför du som istället måste väcka talan i tingsrätten för att få tillbaka pengarna. En stämningsansökan till tingsrätten kostar 900 kr.

Hoppas ovanstående besvarar din fråga!

Vänligen,

Fredrika SköldRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”