Kontrollavgift för uppställd bil

Hej

Har idag lyckats åkt på parkeringsböter då jag stod på en besöksparkering. Jag har ej stått där över 24 h eftersom jag tagit bilen till skolan varje dag. Dock så har jag stått på olika besöksparkeringar utanför min lägenhet i nästan 2 veckor, men som sagt aldrig över 24 h. Har ringt hyresvärden (stort nationellt företag), blev kopplad till huvudkontoret där dem meddelade att kontoret i min stad var på möte hela dagen och jag fick återkomma följande dag, något jag tyvärr ej kunde.

Men sammanfattningsvis så undrar jag om det finns någon lag som säger att jag ej får parkera på olika besöksparkeringar under 2 veckor (då bilen aldrig stått över 24 h)?

Med vänlig hälsning, Linus

Lawline svarar

SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Tillämplig lag är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) (1984:318) se här.

En markägare som äger området i vilken han eller hon förbjuder eller upplåter parkering får ta ut en kontrollavgift vid en olovlig parkering i området, vilket framgår av 1 § LKOP. Olovlig parkering är en sådan parkering som är i strid mot förbud eller villkor. Det uppställs ett krav på att dessa förbud och villkor tydligt tillkännagetts genom skyltning vilken ska utföras med vägmärken enligt 3 § LKOP. Finns en skylt vid infarten som tillkännager förbud inom området gäller denna skylt i området, såvitt inget annat medges genom exv. parkeringsskylt i del av området. Parkeringsskylten ska vara förenad med närmare anvisningar, för parkering under eller i del av område med parkeringsskylt som inte innehåller sådana anvisningar gäller istället gratis 24 timmars parkering (se 3 kap. 49 a § trafikförordningen).

Av frågan framgår inte vad som står på kontrollavgiften men jag ska försöka redogöra för två frågor. Som Du nämner gäller 24 timmars fri parkering om inget framgår av skyltningen. Om Du kört bilen till jobb/skola och parkerat på besöksparkeringen igen borde detta vara okej. Som regel brukar parkeringsbolaget markera positionen på luftrören till däcken för att bevisa att en bil varit parkerad längre än maximalt angivna tid på skyltningen. Den andra frågan är huruvida Du har rätt att stå där överhuvudtaget, dvs. Är du besökare? Som jag nämnt tidigare framgick inte av din fråga vad orsaken var till kontrollavgiften, varför jag inte kan ge ett definitivt svar på vad som utgör olovlig parkering i förevarande fall. Om skyltningen anger att parkeringen är avsedd för besökare, kan en ägare och bosatt i området vars bil varit parkerad på denna parkering bli tvungen att erlägga betalning för en kontrollavgift utfärdad på uppdrag av markägaren. Kontrollavgiften måste ha varit grundad på tydliga anvisningar för att vara giltig. Rekommenderar Dig därför att undersöka om så är fallet. Du bör i första hand kontakta de som utfärdat kontrollavgiften (parkeringsbolaget) snarare än markägaren (hyresvärden) för eventuella invändningar.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning