Kontrollavgift för att ha väntat med att registrera parkering

2019-07-27 i Parkeringsböter
FRÅGA
Lagen om kontrollavgift. Oskälighet 10§. Jag spelar tennis på en klubb som anlitat parkeringsbolag för att motverka att obehörig parkerar på klubbens mark. När man kommer till klubben ska man registrera bilen i en terminal vid receptionen. Emellertid lyckades parkeringsvakten registrera mig i sin handdator innan jag hunnit in. Det tar 3 minuter att gå in om man går direkt. Mig tog det 7 minuter för att jag väntade på min medspelare. Jag har bestridit avgiften utan att ange skäl. Kan 10§ om oskälighet gälla vid en rättslig prövning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att när du kom till parkeringen väntade du på din medspelare i några minuter. Sedan registrerade du att bilen stor parkerad. Innan du hann registrera bilen fick du en kontrollavgift för olovlig parkering.


Kontrollavgift ska inte tas ut om det är uppenbart oskäligt att ta ut avgiften

Om du anser det uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift, är det 10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering som gäller. Enligt bestämmelsen får en kontrollavgift inte tas ut, om det med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

Av förarbetena framgår att bestämmelsen är avsedd att ha en restriktiv innebörd, men ge utrymme för en mot bilisterna något mildare ordning än vad som medges vid felparkering enligt felparkeringslagen. Hovrätten har förklarat att, för att slippa betala krävs mer än att försummelsen är ursäktlig. Avgift inte bör i princip inte tas ut om endast om försummelsen beror på en oförutsedd händelse som är av mer än bagatellartad natur (se RH 2012:10). I praxis har det rört sig om sådant som en nära anhörigs sjukdom och i det närmaste nödsituationer.


Ett fordon är inte felparkerat medan du köper biljett eller registrerar parkeringen

Det finns ingen särskild regel som anger hur länge en parkeringsvakt måste låta en bil stå innan den kan ge ut en parkeringsbot. Enligt praxis väntar dock de flesta parkeringsbolag fem till tio minuter innan de ger en parkeringsbot till en bil som står felparkerad. Ett fordon inte är felparkerat under den tid det tar för bilisten att köpa en parkeringsbiljett. Är det exempelvis kö till en parkeringsautomat eller till den plats där förare registrerar sin bil som parkerad, kan en parkeringsavgift inte komma på fråga.


Det är inte ett godtagbart skäl att vänta på sin medspelare

Det inte troligt att det skulle anses uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgiften, av den anledningen att du väntade på din medspelare innan du registrerade parkeringen. Det gäller trots att det bara passerade sju minuter, eftersom det är mer än vad som behövs för att betala biljetten. Det kan svårligen ses som ett godtagbart skäl för att vänta med att göra det, utan det bör göras snarast möjligt. Som angivits ovan krävs det mer akuta, oväntade händelser.

Om det är något som är till din fördel är det att syftet med parkeringen är att parkeringen är till för de som besöker anläggningen. Eftersom du besökte anläggningen hade du skäl att parkera där. Det passerade också väldigt kort tid. Jag tvivlar dock på att de argumenten skulle hålla eftersom det vanligtvis ankommer på den som har parkerat bilen att se till att parkeringsbolaget kan kontrollera att bilen står korrekt parkerad.


Sammanfattning

Det är möjligt att bestrida kontrollavgiften av den anledningen att det vore uppenbart oskäligt att ta ut den, i enlighet med 10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Däremot ska lagen tolkas restriktivt och, så som din fråga är formulerad, verkar du sakna tillräckligt starka skäl som skulle kunna medföra att det är uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift i ditt fall. Att du väntade på din medspelare är inte anledning nog att vänta med registreringen.

Det kan dock vara en god idé att ändå framföra för parkeringsbolaget dina skäl till varför du inte ska betala och se vad de säger.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (381)
2020-02-13 Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?
2020-01-31 Parkeringsbot trots betald avgift
2020-01-29 Kontrollavgift vid bristfällig skyltning
2020-01-14 Tas parkeringsböter upp i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (77158)