Kontaktförbud vid ofredande och olaga förföljelse

Hej jag befinner mig i en situation sedan flera månader där jag är förföljd, kartlagd, även mln makes tider. Personen har hittat mitt nya jobb och känner till alla mina rutter hem. Otaliga påringningar på mobil med olika nummer, alla röstmeddelanden sparade, sms, lappar i brevlåda, post i brevlåda, alla besök med påringning på dörr nedskrivna. ag har tydliggjort för länge sedan hur oönskad all kontakt är. Personen är blockad på alla sociala medier, mejl, mobil. Jag har blivit uppletad överallt på två arbetsplatser, i hemmet, på restaurang mm.. jag har läst att det är mycket svårt att få kontaktförbud. Häromdagen satt personen i väntan på att jag slutar jobba och den kan köra efter mig överallt tills det finns en chans han kan prata med mig. Oavsett om jag är med mitt barn eller ej. Kan jag lättare få ett kontakt förbud om jag kontaktar jurist ? Jag är inte rädd för att bli slagen men jag är utmattad av att bli förföljd och ofredad.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Jag beklagar din situation, och självklart ska inte det här få fortgå.

Regler som rör individens frihet och fred hittar vi i 4 kap. Brottsbalk (förkortad BrB).

Ofredande
Genom att personen utsatt dig för störande kontakter och hänsynslöst agerande, som får anses ägnat att kränka din frid på ett kännbart sätt, gör sig personen skyldig till ofredande (4 kap. 7 § BrB). Ofredande är ett brott som tar sikte på den privata sfär som varje människa har rätt att hålla fredad. Det råder inga tvivel om att den här personen gjort dessa angrepp i medvetenhet om att det kränker din frihet och fred.

Olaga förföljelse
Eftersom ofredandet pågått i flera månader vid upprepade tillfällen, kan det även bli tal om olaga förföljelse (4 kap. 4b § BrB). Personen har förföljt dig med gärningarna som jag ovan konstaterat lever upp till kraven för att utgöra ofredande. Dessa har utgjort ett led i en upprepad kränkning av din personliga integritet och kan därför anses utgöra brottet olaga förföljelse.

Vad kan du göra?
Personen har sammanfattningsvis gjort sig skyldig till ofredande, och eftersom de skett vid flera tillfällen, även olaga förföljelse. Det är två brott som jag råder dig att anmäla till polisen. Om du vill ansöka om kontaktförbud vänder du dig också till polisen.

Kontaktförbud
En åklagare ska då göra en bedömning om det finns risk för framtida brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier. Det blir därför svårt för mig att säga hur troligt det är att ett kontaktförbud utfärdas. Det jag kan säga är att stor vikt läggs vid huruvida personen gjort sig skyldig till brott mot liv, hälsa, frihet eller fred tidigare. Om personen exempelvis är dömd för att ha förföljt eller ofredat någon innan, är det alltså mer sannolikt att kontaktförbud utfärdas.

Hoppas du fick all den hjälp du behövde för att ta det här vidare, jag önskar dig lycka till och varmt välkommen tillbaka vid ytterligare funderingar!

Sara HillRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”