Kontaktförbud och gemensamt barn

2016-01-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej min fru gick till polisen och anmälde mig för misshandel och sedan till socialen/kvinnojour. Hon har med sig min dotter på 7 månader. Hon har skyddat boende och jag har kontaktförbud. Det har gått nu 1 månad och jag har inte sett min dotter. Hur länge kan man ha kontaktförbud? Kan jag göra motanmälan?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om kontaktförbud finns i Lag om kontaktförbud. Enligt 1 § så får kontaktförbud meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den som förbudet gäller för kommer att begå brott mot, förfölja eller allvarligt trakassera den som förbudet avser att skydda. Vi bedömningen av risken beaktas det särskilt om vissa typer av brott begåtts av den som förbudet avser. Misshandel är ett sådant brott. Enligt 4 § ska förbudet meddelas för viss bestämd tid och denna tid får för varje beslut vara högst ett år. Därefter kan förbudet förlängas med högst ett år i taget. Den vanligaste tiden som förbudet gäller är sex månader eller ett år. Jag kan av den information jag har inte avgöra vad det är du vill göra en ”motanmälan” av, men du är välkommen att utveckla frågan genom en ny fråga.

Du anger att det är en månad sedan du träffade ditt barn. Att man har gemensamma barn hindrar inte kontaktförbud men vid bedömningen av huruvida ett kontaktförbud ska utfärdas ska det tas hänsyn till eventuella behov av att föräldrarna har legitima skäl till att kommunicera om gemensamma barn. Detta är förmodligen därför något som beaktas innan beslutet om kontaktförbud togs. Legitima kontakter kan i dessa fall skötas med hjälp av personal inom socialtjänsten.

Ett kontaktförbud ska i regel inte hindra en förälders umgänge med sitt barn. Även i dessa fall ska, om möjligt, stöd för umgänget ges genom socialtjänsten. Att kontaktförbudet inte får hindra barnets umgänge med föräldern gäller dock inte om förbudet gäller till skydd för barnet. I ditt fall vet jag inte om förbudet är till skydd för barnet men om så är fallet hindrar alltså kontaktförbudet umgänget.

Du kan läsa mer om kontaktförbud här.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2503)
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?
2020-12-01 Kan kungen åtalas eller avsättas?
2020-11-30 Vad har man för rättigheter som misstänkt för ett brott?
2020-11-30 Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?

Alla besvarade frågor (86862)