Kontaktförbud och förtal

Hej. Jag är i en väldigt utsatt situation pga min syster som lider av mental ohälsa så har endel frågor till er och hoppas på svar. Min syster sprider extremt obehagliga anklagelser om mig till släckningar, kollegor, bekanta mm. Hon anmäler mig till polisen lite då och då som tex drogmissbruk, misshandel, våldtäck mm. Hon gör orosänmälningar till socialkontoret med extremt grova anklagelser så jag och min fru tvingas gå dit för utredning. Jag känner att mitt liv är kraftigt utsatt och jag mår riktigt dåligt av det hon gör. Jag har nu lessnat på allt och ringt polisen och förklarat vad hon gör mot mig och ansökt om kontaktförbud. Kan ni hjälpa mig på något sätt här? Jag tyckte inte polisen visade något större intresse när jag pratade med dem och jag väntar svar på om kontaktförbudet går igenom. Jag vet inte hur jag kan få det här att sluta om jag inte får hjälp av lagen. Jag orkar inte ha det såhär längre och vill bara att hon försvinner från mig och min familj för alltid. Snälla hjälp mig

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med har du rätt att få ett snabbt svar på om ni beviljas ett kontaktförbud eller inte. Handläggningen av kontaktförbud ska hanteras skyndsamt enligt 6 a § Lag om kontaktförbud (1988:688) och jag fann att huvudregeln är att det endast ska ta en vecka enligt Åklagarmyndighetens hemsida. Om detta har efterlevts har du redan fått svar på om kontaktförbud beviljades eller inte.

Oavsett vad, går jag igenom förutsättningarna för ett kontaktförbud, om det hjälper dig och avslutar med lite allmänna råd för att hjälpa dig komma vidare med detta!

Förutsättningar för kontaktförbud

Ett kontaktförbud får beviljas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att din syster kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera dig. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om din syster har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid.

När åklagaren ska utreda om så är fallet måste det göras en proportionalitetsbedömning. Det betyder i att kontaktförbudet endast får meddelas om skälen för kontaktförbud väger tyngre än det intrång eller men det i övrigt orsakar din syster. Detta följer av 1 § Lag om kontaktförbud (1988:688).

Det krävs alltså allvarliga händelser för att någon ska beviljas ett kontaktförbud.

Kommer ett kontaktförbud hjälpa dig?

En sak jag ser som problematiskt är att många av de saker du räknar upp din syster gör mot dig riskerar att inte skyddas av ett kontaktförbud. Mycket av det du räknar upp handlar om att din syster sprider falska rykten om dig, eller anmäler dig trots att det saknas grund. Ett kontaktförbud hindrar inte din syster att prata om dig, däremot hindrar det din syster från att prata med dig. Förbudet omfattar t.ex. att ta kontakt per telefon, telefax, e-post eller brev eller genom bud. Däremot förstår jag om du tänker att myndigheterna inte skulle sätta igång en utredning när de ser att hon har ett kontaktförbud mot dig, så behöver dock inte vara fallet eftersom myndigheter kan ha utredningsansvar och därav måste utreda om den inkomna anmälningen har grund eller inte. Hur utslaget blir i praktiken är därför svårt att säga.

Givetvis kan det också vara så att kontaktförbudet i sig avskräcker din syster från att sprida falska rykten om dig!

Förtal

Det din syster gör sig skyldig till varje gång hon utpekar dig som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning är förtal. Brottet återfinns i 5 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700). Det här är såklart brottsligt och något hon kan straffas för!

Viktigt för dig att veta är att brottet är ett målsägandebrott. Det betyder att du som blivit utsatt för förtal måste väcka ett enskilt åtal, se här. I "vanliga fall" väcks åtal av en åklagare och kallas då allmänt åtal, men när det gäller förtal är det alltså du själv som får driva processen. Exempelvis måste du själv skriva en stämningsansökan (vilket åklagaren annars gör).

Det följer också vissa risker med att driva ett enskilt åtal. Om det enskilda åtalet av domstolen ogillas genom dom, ska målsäganden (det vill säga du) ersätta motparten (din syster) för hennes rättegångskostnader. I motsatt fall, om åtalet bifalls av domstolen (det vill säga du "vinner"), ska den tilltalade (din syster) ersätta målsägandes (dina ) rättegångskostnader. Detta följer av 31 kap 11 § första stycket som hänvisar till 18 kap 1 § Rättegångsbalken.

Allmänna råd

Det jag rekommenderar dig är att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att se vad som ingår i ditt rättsskydd. Här kan du läsa lite mer om detta. Utifrån det kan du sedan fundera på om du skulle vilja väcka åtal eller se om rättsskyddet kan hjälpa dig på annat vis, beroende på vad som skett med kontaktförbudet.

Har du inget rättsskydd genom försäkringsbolaget har du rätt till rättshjälp.

I övrigt rekommenderar jag dig att dokumentera allt din syster gör mot dig som du upplever som kränkande eller felaktigt. Det är viktigt om det blir en process eller dylikt att du kan bevisa vad som skett!

Tveka inte på att höra av dig till Lawline om du har följdfrågor eller andra frågor!

Med vänliga hälsningar,

Emmy PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo