Kontaktförbud när det finns gemensamma barn

2015-03-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
HejJag håller på att stötta en närstående i att se över möjligheterna att anmäla hennes före detta sambo för det fysiska och psykiska våld han utsatte henne för under deras förhållande. Vi har varit hos polisen för att prata om det här och vilka utsikter och möjligheter för att få till ett kontaktförbud då han regelbundet trakasserar henne visa SMS. Dessa trakasserier är inte alltid väldigt grova men ofta uppenbart formulerade på ett sätt att skrämma eller trycka ner henne psykiskt. Men då hon är svårt psykiskt sjuk och klarar inte så mycket kan detta verkligen knäcka henne vissa dagar. Vi har varit och pratat med en polis angående detta och denna polis sa att det var mycket svårt att få kontaktförbud om man har gemensamma barn vilket dom har. Polisen förklarade detta med att om man har gemensamma barn så behövs en viss kontakt för olika vårdnadsfrågor. Vi trodde sedan tidigare att vid fall som detta så kunde kontaktförbudet ha undantag som gäller vissa situationer angående barnen. Samt att hon gärna skulle vilja att mycket av kontakten angående barnen ska gå via en mellanhand på socialtjänsten. Så våran fråga är då om det som det lät på polisen nästan omöjligt att få kontaktförbud vid gemensam barn och delad vårdnad eller om man kan ha vissa förutbestämda omständigheter då kontakt kan upprättas för att behandla frågor om barnen samt att låta det mesta av denna kontakt gå via socialtjänsten.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Kontaktförbud behandlas i lag om kontaktförbud som du hittar här.

I lagen sägs inte så mycket om situationen du nämner, där det handlar om ett par med gemensamma barn. I propositionen (Prop. 1987/88:137) bakom lagen sägs dock att kontaktförbudet ska utformas på ett sätt som är effektiv utan att vara mer ingripande än vad som är nödvändigt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, och att det att man har gemensamma barn kan vara ett legitimt skäl till täta kontakter parterna emellan. Vidare sägs att:

kontaktförbud inte får hindra föräldrar att umgås med sina barn, med undantag för de fallen då förbudet gäller till skydd för barnen. Praktiska problem bör kunna lösas t.ex. genom att personal inom socialtjänsten förmedlar kontakter mellan föräldrarna och följer med barnet mellan föräldrarnas bostäder.

Den lösning du föreslår, med att kontakter kan förmedlas via socialtjänsten, ligger alltså nära den lösning som propositionen förespråkar. Utifrån propositionen finns det ett utrymme för att meddela kontaktförbud även när parterna har gemensamma barn, och att legitima kontakter som rör barnen kan skötas via socialtjänsten.

Mer information finns att hitta i Åklagarmyndighetens handbok rörande kontaktförbud, här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll