Kontaktförbud mot syskon

2019-05-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej.Kan man fixa besöksförbud på sin egen stora syster?Och länge tar det innan besöksförbudet startar? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det går att få ett besöksförbud, även kallat kontaktförbud beviljat mot sitt syskon.

Vad säger lagen?

Kontaktförbud regleras i lagen om kontaktförbud. Förutsättningar för kontaktförbud regleras i 1-6 §§ Lagen om kontaktförbud. Enligt 1 § får kontaktförbud meddelas om "det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda." När man gör bedömningen om någon sådan risk föreligger tar man särskilt hänsyn till om personen som kontaktförbudet avser har begått brott mot folks liv frihet eller frid (till exempel om de misshandlat eller ofredat någon).

Kontaktförbud kan enligt 2 § utvidgas till att omfatta förbud att vistas nära någons bostad eller arbetsplats om man anser att förbud enligt 1 § inte kommer räcka till. Enligt 4 § kan kontaktförbud meddelas högst ett år i taget enligt andra stycket samma paragraf gäller ett kontaktförbud vanligtvis omedelbart från det att det beviljats.

Det finns inga begränsningar i lagen vad avser tillämpningsområdet för syskon. Om förutsättningarna för kontaktförbud är uppfyllda kan ett sådant meddelas mot någon oberoende om det är ett syskon eller inte. Man kan alltså få ett kontaktförbud beviljat mot sin storasyster.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2230)
2019-11-14 Överklaga tingsrättens dom till hovrätten
2019-11-12 Får föräldrar bjuda sin underåriga barn på alkohol?
2019-11-10 Hur länge finns ringa narkotikabrott kvar i belastningsregister?
2019-11-10 Vilket rekvisit är inte uppfyllt ifall det inte är säkert vem som utfört ett brott?

Alla besvarade frågor (74625)