Kontaktförbud med grund i gamla brott

Min pojkvän är tidigare dömd för sexualbrott mot barn. Han har avtjänat sitt straff. Händelserna ägde rum för fem år sen.

Under sina 2,5 år efter avtjänat straff har det inte funnits något som tyder på att han har eller håller på att återfalla i tidigare brottslighet. Tvärtom. Han får hjälp och stöd av psykolog etc och gör allt för att återgå till ett normalt liv.

Jag har barn och är sedan orosanmälan från pappan aktuell för utredning hos soc. Vi väntar beslut. Beslutet bör inte landa i något annat än att barnen är fullt trygga hos mig.

Nu undrar jag om pappan kan få igenom ett kontaktförbud gentemot våra barn när det inte finns något alls (mer än just tidigare dom och AVTJÄNAT straff) som är grund för oron?

Min nästa fråga är när tippar barnens pappa över i förtal gentemot min pojkvän?

Jag förstår att frågan är svår och att det finns nyanser, men om vi alltså utgår ifrån att det inte finns några faktiska händelser, indikationer eller orosbefog idag utan att allt bara utgår ifrån den tidigare domen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ha få igenom ett kontaktförbud krävs det att det finns en risk att den man söker skydda sig emot kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avser att skydda, se 1§ Lagen om kontaktförbud, här. I din pojkväns fall har det gått en tid sedan han begick sitt brott och det faktum att han sedan dess inte haft några återfall tyder på att framtidsprognosen ser ljus ut för hans del. Det kommer förmodligen vara svårt för barnens far att få igenom ett kontaktförbud på den grund han har.

Vad gäller förtalet så uppfylls kriterierna för brott då man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning, se 5:1 § Brottsbalken, här.

Det krävs alltså att barnens far sprider rykten om din pojkvän till människor i er omgivning i syfte att få dessa att tappa aktningen för honom. I den mån detta skett kan man anmäla honom till polisen för förtal.

Vänligen,


Denise PetersRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo