Kontaktförbud avseende gemensam bostad

2018-08-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Gifta och hustrun blivit misshandlad av sin man och nu sitter häktad. Kan hon få beseksförbud till deras gemensamma bostad när han blir frisläppt. Dom har två barn sonen är 10 år och ringde polisen och va vettskrämd och är nu livrädd för sin pappa dottern var inte hemma. Polisen säger att det inte går att få beseksförbud när dom har samma adress det är hon och barnen som skall flytta. Är det verkligen så. Pappa till sonen. Visst måste han ha beseksförbud inte skall barn och hustrun fly.
SVAR

Frågor om kontaktförbud regleras i lagen om kontaktförbud

Förutsättningar för ett kontaktförbud avseende gemensam bostad
Kontaktförbud kan meddelas till en person och avseende gemensam bostad. Ett kontaktförbud avseende gemensam bostad innebär ett förbud att uppehålla sig i en bostad som brukas gemensamt med annan, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid. För att ett sådant kontaktförbud ska meddelas krävs det att

1. skälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla, och

2. den som förbudet avses skydda förbinder sig att medverka till att den mot vilken förbudet avses gälla i rimlig utsträckning får tillgång till sina personliga tillhörigheter (1 kap. 1 a § lagen om kontaktförbud). Med personliga tillhörigheter åsyftas kläder, arbetsmaterial och post.

Vilka omständigheter ska beaktas?
De omständigheter som ska läggas till grund för riskbedömningen ska vara konkret hänförliga till den personen och den situationen det gäller. Det krävs en klar och konkret risk för brott. Av stor betydelse är parternas relation, vad som har hänt tidigare dem emellan samt huruvida den som förbudet avser gälla är lagförd för brott mot den sammanboende eller någon annan, kanske tidigare närstående person.

Vid proportionalitetsbedömningen (punkt 1) ska man ta hänsyn till allvaret i de brottsliga gärningar eller trakasserier det finns risk för, förbudets längd, huruvida den personen förbudet avses gälla är ensam ägare till bostaden samt huruvida den personen har sin arbetsplats i hemmet eller annars kan få svårt att försörja sig på grund av förbudet.

Bedömningen i detta fall

Jag har för få omständigheter för att kunna ge ett helt korrekt svar som är tillämplig i er situation därför har jag nämnt omständigheter som åklagaren beaktar i sin bedömning. Att mannen har misshandlat sin fru utgör ett brott mot liv och hälsa och är den typ av brott som man vill förhindra genom att meddela ett kontaktförbud. Om mannen tidigare har varit fysisk mot sin fru eller trakasserat henne talar detta även för ett kontaktförbud bör meddelas. Vad gäller proportionalitetsbedömningenfår man dock beakta de omständigheter som jag har nämnt. Det kan vara svårare att meddela kontaktförbud när båda äger huset och om mannen annars inte har råd att flytta till en annan bostad. Men om frun är ensam ägare och han inte har några ekonomiska problem talar detta för att ett kontaktförbud bör meddelas.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2078)
2019-02-19 Om belastningsregister vid rättegång och gallringsregler
2019-02-16 Är det olagligt att köpa nakenbilder?
2019-02-12 Var finns reglerna om ansvar för att avhjälpa snöras från egen fastighet till grannens tomt?
2019-02-10 Betala tullavgift för att få ut medicinen?

Alla besvarade frågor (65773)