Kontaktförbud

2019-04-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
HejJag en man som finns i mitt liv. Vi lever inte ihop men han & jag träffas lite då och då. I början var allting jätte bra, han har stöttat mig på alla sätt. Där finns något sjukligt hos mannen. Han vill hela tiden att jag ska vara beroende av honom. Så fort jag har fått ett arbete så ska han ifråga satt vid middagen vad det är för jobb och vart jag jobbar. Jag har haft tillit till honom och berättat. Jag har gång efter gång blivit uppsagd från min arbeten & inte förstått riktigt varför. Förrän jag fick veta av min senaste arbetsgivare att denne man kontaktat arbetsgivaren och pratat illa om mig. Vad gör jag åt saken ? Jag har brutit med mannen för så länge han finns får jag ingen ordning på livet. Går det att anmälan honom för detta ? Då det är 4:e jobbet han förstör för mig. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på lawline!

Det var tråkigt att höra att er relation inte har hållit hela vägen som du har önskat. Om du inte vill att mannen ska fortsätta kontakta dina arbetsgivare finns det en möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Förutsättningarna för kontaktförbud regleras i lagen (1988:688) om kontaktförbud. Även brottsbalken blir en relevant lag.

Vad innebär kontaktförbud?
Kontaktförbud innebär att en person som har meddelats ett kontaktförbud inte får besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller förfölja personen, (1 § 1 st.)

Efter att du på eget initiativ ansöker om kontaktförbud, prövar domstolen i fall förutsättningarna för att förbjuda mannen att kontakta dig är uppfyllt (2 §). Men i första hand ansvarar en åklagare. Åklagaren ska först utreda ifall och pröva om mannen ska meddelas ett kontaktförbud eller inte. Först om åklagaren bedömer att förutsättningarna finns ska domstolen pröva frågan också.

För att någon ska omfattas av ett kontaktförbud krävs det att det finns en risk för att:
- personen kommer begå brott
- kommer förfölja dig
- på annat sätt allvarligt trakassera dig


Vad kan du göra?
Du har alltså en möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Som du förstått gör domstolen en riskbedömning i varje enskilt fall. Jag kan inte uttala mig om domstolen godkänner din ansökan eller inte.

Det du har beskrivit kan också vara brottsligt som ofredande (4:7 BrB) med hänsyn att mannen upprepade gånger kontaktat dina arbetsgivare och förstört jobbet för dig. Jag skulle därför rekommendera dig att kontakta polisen. I så fall kan det vara frågan om störande kontakter.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Adela Rujovic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2205)
2019-09-22 Vilket brott kan jag bli anmäld för?
2019-09-20 Är det hets mot folkgrupp att göra narr av asexualitet?
2019-09-19 Hur skaffar jag ett kontaktförbud mot en person?
2019-09-19 Kan man dömas i efterhand för en handling som var straffbelagd när den begicks, men nu är laglig?

Alla besvarade frågor (73003)