Kontaktförbud

2021-02-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag blev utsatt för grov våldtäkt ett par ggr under en tillfällig relation. En bekant till mig polisanmälde. Efter tvekan ställde jag upp på förhör. Nu är den anklagade informerad om att förhör ska hållas, brottsrubricering och att det gäller mig. Förhör kommer hållas inom en vecka. Jag är livrädd för den mannen. Jag är rädd att han kommer dyka upp även om han får kontaktförbud. Jag vågar inte gå ut. Vad skulle hända om han kontaktar mig? Räknas det som kontakt om han skulle stå utanför mitt hus men utan att ta kontakt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kontaktförbud regleras i lagen om kontaktförbud.

Förbudet innebär att en person förbjuds att besöka, på annat sätt ta kontakt med eller följa efter en person. Kontaktförbudet meddelas om det finns särskild risk för att en person kommer begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet skyddar. Detta innebär att den som förbudet gäller mot inte får söka upp, ringa till, ta kontakt på annat sätt eller genom andra försöka framföra budskap.

Förbudet utformas efter vad som behövs i det enskilda fallet och meddelas för viss tid.

Om personen bryter mot kontaktförbudet är detta ett brott, och man kan dömas för överträdelse av förbudet till böter eller fängelse i högst två år, förutsatt att överträdelsen inte var av ringa karaktär. Med detta menas situationer där man av en tillfällighet kommer nära varandra och det inte finns någon bakomliggande tanke om att ta kontakt.

Det finns tyvärr tidigare rättsfall som pekar på att det inte innebär en överträdelse att personen befunnit sig i närheten av bostaden samt även stirrat på bostaden.

För att undvika detta kan man ansöka om utvidgat besöksförbud, detta kan då omfatta bostaden som helhet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91320)