Kontaktförbud

2019-10-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag känner en kvinna som uppger att hon vid upprepade tillfällen utsatts för muntliga dödshot från sin tidigare man. Hoten har framförts utanför hennes bostad där han vid olika tider har inväntat att hon kommer hem. Det finns inga vittnen till hoten och hennes man är ostraffad. Fråga: Kan kontaktförbud utfärdas mot någon som inte är dömd för brott och det inte finns någon direkt stödbevisning utöver kvinnans egen berättelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (se Lagen om kontaktförbud 1§ 2 st.). Det ska finnas en klar och konkret risk för framtida brott, förföljelse eller trakasserier.

Utredningen om kontaktförbud bedrivs av åklagare och ska göras skyndsamt. Några av de frågor som åklagaren ska ta hänsyn till vid riskbedömningen är om det finns tidigare brott mot den person som förbudet ska skydda, om det finns tidigare brott mot någon annan och om det pågår en brottsutredning mot den person som förbudet är avsett för. Vidare ska alltid en proportionalitetsbedömning göras vilken innebär att ett kontaktförbud endast får meddelas om skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla.

Finns endast kvinnans ord lutar det åt att ett kontaktförbud inte skulle meddelas men det är upp till åklagaren att avgöra i varje enskilt fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2400)
2020-08-11 Vad syns i ett utdrag ur belastningsregistret vid jobb som personlig assistent?
2020-08-10 Lawline besvarar inte skolfrågor
2020-08-10 När gallras belastningsregistret?
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång

Alla besvarade frågor (82732)