Kontaktförbud

2019-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en del problem med mitt ex och hans nya tjej och vill mer än gärna att dom inte ska kunna kontakta mig då det tar på mig väldigt mycket. De hör av sig ca 1 gång i månaden på olika vis. Jag har blockerat dom, deras familjer och vänner på diverse sociala medier för att förhindra kontakt men dom fortsätter enbart. Det dom skriver vet jag dock inte om det kan räknas som trakasserier då det är ganska milt ändå, de påstår även att jag har rotat i hennes väska och att de ska polisanmäla mig för detta. Uppenbarligen så har jag inte rotat någonstans. Jag misstänker att exet har en narcistiskt personlighetsstörning eller liknande av olika skäl, han har även problem med ilska som han självklart inte kan erkänna. Tjejen mår nog inte heller så bra då hon tidigare ringt mig ca 50 ggr och spammat mig med meddelanden när jag inte svarade. Jag är helt enkelt less på att dom hör av sig till mig och förstör mitt välmående, jag är även rädd att dom ska skada mig på något vis eftersom exet var aggressiv. Jag är även rädd att eftersom jag har blockat dom överallt att dom tillslut ska komma hem till mig för att få tag i mig. Jag är även rädd för att bli anmäld för något jag inte har gjort. Är detta tillräckligt för att dom ska få kontaktförbud? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kontaktförbud regleras i Lag om kontaktförbud. I lagens 1 § stadgas att kontaktförbud får meddelas om det föreligger särskilda omständigheter som gör att det finns en risk att den mot vilken förbudet avses, i detta fall ditt ex och hans flickvän, kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera dig.

Vid bedömning om det finns en sådan risk ska det särskilt tas hänsyn till om personerna som kontaktförbudet är tänkt att avse, tidigare har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid. Om ditt ex och hans flickvän har begått något sådant brott så talar det för att kontaktförbud kan bli aktuellt.

I paragrafen framgår det vidare att kontaktförbud endast får meddelas om skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång eller övriga men som förbudet innebär för den som åläggs med förbudet. Detta utgör den sk. proportionalitetsbedömningen.

Tyvärr så är det inte helt enkelt, utifrån den information du lämnat, att svara på om kontaktförbud kan bli aktuellt i ditt fall. Dock verkar det som om ditt ex och hans flickvän kan ha gjort sig skyldiga till brottet ofredande, se 4 kap. 7§ Brottsbalken.

Om du vill så kan du vända dig till någon av Lawlines jurister så kan de titta närmare på just ditt ärende, klicka då HÄR. Vidare så kan du läsa mer om kontaktförbud HÄR och även vända dig till din lokala polis och åklagarmyndighet om du vill ställa fler frågor.

Hoppas att situationen löser sig och att du fick någorlunda svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll