Konsumentskydd

2019-01-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Min fråga är kring tre följande scenarier, studerar just nu grundläggande handelsrätt. Det jag fastnar lite på är nämligen gällande tillämplig lag: 1. En konsument tar sin ödla till veterinären 2. En bank som säljer en fondförsäkring till en konsument 3.Näringsidkare hyr ut en maskin till ett annat företag, alltså leasing.4. En näringsidkare säljer en försäkring till en näringsidkare. Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Beträffande första punkten ska konstateras att ödlor och andra husdjur utgör lös egendom i strikt juridisk mening. Enligt 1 § Konsumenttjänstlagen ska det vara fråga om ett avtal om tjänst som en näringsidkare utför åt konsumenten då tjänsten avser arbete på lösa saker. Dock finns ett undantag vad gäller arbete på levande djur vilket därför undantar veterinärers arbete. Trots att arbete på levande djur är undantaget så kan, enligt motiven till lagen, vissa bestämmelser behöva tillämpas med s.k analogier.

Andra punkten kan, utifrån omständigheterna i frågan, aktualisera Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållandeni vilket det stadgas vad som gäller när företag ska skriva avtal med en konsument.

Den tredje punkten innebär hyra av lös egendom. När det gäller avtal av detta slag såsom till exempel bilar, båtar och verktyg, finns det inte några exakta bestämmelser för vad som måste stå i avtalet. Vid de fall där det exempelvis har kallats "leasingavtal" men i själva verket bör betraktas som en kredit, tillämpas istället Konsumentkreditlagen.

Den fjärde punkten aktualiserar Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden som är tillämplig på avtalsvillkor som vänder sig till konsumenter och som inte har varit föremål för individuell förhandling. Försäkringsvillkor är ett exempel på sådana avtalsvillkor.

Läs alltid de inledande paragraferna i respektive lag för att bedöma om de är tillämpliga. Lycka till!

Vänligen,

Francisco Stråhle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (727)
2019-05-20 Kan jag som näringsidkare ångra ingånget avtal med telefonförsäljare?
2019-05-07 Vad ska man göra när man beställt en tjänst av en privatperson som blivit fyra månader försenad?
2019-05-03 Jag vill säga upp en tjänst men kan inte språket - vem kan hjälpa mig?
2019-04-30 Kreditköp med återtagandeförbehåll

Alla besvarade frågor (69285)