Konsuments passivitet när säljaren ej skickat faktura

Om jag har haft en hantverkare hemma hos mig som utfört arbete. Om han glömmer att fakturera är det brottsligt att inte påminna honom om det? Samt hur lång tid efter utfört arbete har han/hon rätt att fakturera oss. Ex vi båda glömmer det och han kommer tio år senare så känns det inte ok?

Lawline svarar

Hej! Om inte annat följer av avtalet, är konsumenten skyldig att betala vid anfordran, det vill säga när näringsidkaren säger till, sedan näringsidkaren har utfört tjänsten, 41 § 1 st. konsumenttjänstlagen (1985:716). En konsumentfordran preskriberas efter tre år, se 2 § 1 st. preskriptionslagen (1981:130). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran, se 8 § 1 st. Enligt min bedömning gör ni er inte skyldiga till ett (straffrättsligt) brott om ni förhåller er passiva. För fullständighetens skull ska dock tilläggas att när det gäller avtal så föreligger en lojalitetsprincip som innebär att båda avtalsparterna bör hjälpa varandra med att uppfylla avtalet.

Lars BålmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”