FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTÖvrigt17/01/2015

Konsumentkreditlagen - kredit

Hej!

Jag undrar om en privatperson som har varken inkomst eller bidrag, kan den personen köpa något via faktura? En anhörig till mig som är över 18 år, köpte resa + hotell via faktura som inte hon kan betala och nu är jag tvungen att betala för henne - även fast hon skrev tidigt till Klarna inom de 14 dagarna att hon inte kommer ha råd att betala pga. förändrad livssituation.

Kan verkligen en person utan inkomst köpa saker på faktura/kredit?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Kreditköp omfattas som huvudregel av konsumentkreditlagen (se https://lagen.nu/2010:1846). I konsumentkreditlagen finns exempelvis bestämmelser om att företagen ska göra en kreditprövning, ångerrätt , rätt till information och hur kreditavtal ska ingås med mera.

Av frågan tolkar jag det som att det är ett rent fakturaköp som varit räntefritt och som ska betalas inom 3 månader men som eventuellt varit förbundet med en liten avgift. För just den typen av fakturaköp finns specialregler i konsumentkreditlagen som säger att reglerna om information, kreditprövning, dokumentation av kreditavtalet och om ångerrätt i konsumentkreditlagen inte gäller avseende vanliga fakturaköp som är räntefria och som ska betalas inom 3 månader trots att de är förenade med en liten avgift. (Se https://lagen.nu/2010:1846#P4S1).

För sådana fakturaköp krävs det alltså inte att företagen gör någon kreditprövning, dvs tar reda på om personen som vill köpa något har en inkomst eller om personen haft tidigare betalningsproblem. Vid denna typ av köp har man inte heller den ångerrätt på 14 dagar som annars följer av konsumentkreditlagen.

Om resan och hotellet köpts via telefon eller internet aktualiseras distans och hemförsäljningslagen (se https://lagen.nu/2005:59#K1). Denna lag gäller inte för paketresor, utan för paketresor finns en speciell lag (se https://lagen.nu/2005:59#K2P1S2), av frågan är de svårt för mig att avgöra om det rör sig om en paketresa men jag tolkar av frågan att resa köptes för sig och boende för sig men av samma företag och vid samma tillfälle. Distans och hemförsäljningslagen därmed i vissa delar är tillämplig.

Gällande själva resan finns speciella regler då det utgör en persontransport (exv taxiresa är en persontransport). Ångerrätten i distans och hemförsäljningslagen gäller inte för persontransporter (se https://lagen.nu/2005:59#K2P1S4).

Gällande hotell som bokats utom paketresa via telefon eller internet så gäller distans och hemförsäljningslagen. Här är det framförallt ångerrätten vi skulle vilja utnyttja men i 11 § (se https://lagen.nu/2005:59#K2P11S1) stadgas vilka undantag som gäller från ångerrätten där anges bland annat att inkvartering, dvs att boende på hotell och liknande inte omfattas av ångerrätten se 12 punkten. Man har alltså ingen rätt att ångra ett avtal om hotellövernattning med stöd av distans och hemförsäljningslagen.

Om nu detta är ett vanligt fakturaköp, vilket jag utgått ifrån i mitt svar finns dessvärre ingen ångerrätt med stöd av konsumentkreditlagen, och dessvärre inte heller med stöd av distans och hemförsäljningslagen (om nu köpet gjorts via internet eller telefon) då det rör sig om dels en resa (persontransport) och dels en hotellvistelse (inkvartering).


Jag hoppas att jag med detta besvarat din fråga och skulle du ha fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?