Konsumentkreditlagen eller skuldebrevslagen?

Hej! Jag har en fråga om krediter. Det är vanligt att man som konsument blir erbjuden att betala på kredit hos olika näringsidkare. Men kan en kredit också räknas som en slags enkel fordran? När ska man använda sig av konsumentkreditlagen och när ska man applicera skuldebrevslagen analogt?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för din fråga!

En kredit är alltid en fordran, det är däremot inte säkert att en kredit är ett skuldebrev eftersom ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse om att betala ett belopp. Är krediten inte skriftlig så är det därför inte ett skuldebrev vilket krävs för att skuldebrevslagen ska vara direkt tillämplig. Precis som du skriver är däremot skuldebrevslagen enligt förarbeten i princip analogt tillämplig på alla sorters fordringar. Vid en enkel fordran kan man alltså säga att båda lagstiftningarna är tillämpliga, däremot har konsumentkreditlagen förtur dels för att den är direkt tillämplig och för att skuldebrevslagen är subsidär det vill säga enbart tillämplig i den mån det inte finns annan lagstiftning. Skuldebrevslagen funktion är då enbart att reglera de frågor som inte regleras av konsumentkreditlagen. Detta beror på att konsumentkreditlagen är en skyddslagstiftning för konsumenter för att förhindra att näringsidkare utnyttjar konsumenters svagare ställning när de erbjuder krediter. Skuldebrevslagen ska med andra ord bara användas när det inte finns någon tillämplig bestämmelse i konsumentkreditlagen som reglerar den specifika frågan. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Frida KällhageRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”