Konsumentfordrings preskription

Hej,

Efter ett ommålnigsarbete av vårt radhus så fick vi en faktura som vida överskred vad vi muntligt kommit överens om. Fakturan kom 2014-09-05

och jag skrev ett långt mail och bestred fakturan även vår granne gjorde samma sak.

V har inte hört någonting från företaget inga betalningspåminnelser absolut ingenting och vi har inte heller kontaktat dem.

Finns det preskriptionstid på ovanstående eller lever fakturan oändligt.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du är en konsument som av ett företag har tillhandahållits en ommålning av ditt radhus så är preskriptionstiden för fordringen 3 år från tidpunkten för avtalets ingående, vilket framgår av Preskriptionslag (1981:130) 2 § andra stycket och förarbeten. Preskriptionen kan dock avbrytas om du utfäster betalning, betalar ränta eller amortering, eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot företaget. Den kan också avbrytas om du får ett skriftligt krav eller erinran från företaget, eller företaget väcker talan mot dig i domstol eller på annat sätt åberopar fordringen, exempelvis hos Kronofogdemyndigheten (Preskriptionslag 5 §). Om preskriptionen avbryts genom erkännande, krav eller erinran så löper en ny preskriptionstid à 3 år från dagen för avbrottet (Preskriptionslag 6 §). Effekten av att en fordring till slut preskriberas är att företaget inte längre har någon rätt att kräva ut den (Preskriptionslag 8 § första stycket).

Eftersom du har bestridit själva fakturan på grunden av att den inte motsvarar vad ni kom överens om i avtalet så kan det tas till intäkt för att du har erkänt fordringen i sig. Eftersom ett erkännande kan anses föreligga så löper en ny preskriptionstid à 3 år från dagen för avbrottet, d.v.s. den dag du skickade e-postmeddelandet.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”