Konsumentfordran

Hej,

Jag har fått kravbrev från Lindorff på en gammal konsumtionsskuld. Jag har varit bosatt utomlands sedan sommaren 2009 och i början där fick jag ett kravbrev sedan uteblev dessa då jag flyttat runt. Min senaste adress som de skickat till är ju den jag först hade. Men där har jag inte bott sedan vintern 2009. Men det är ju den adress som tydligen stått kvar i svenska register.

Nu påstår Lindorff att skulden inte är preskriberad som jag hävdar. Är det upp till mig att bevisa detta? Lindorff säger att de skickat påminnelser regelbundet men jag har inte fått dessa då jag inte ens bott där de säger sig skickat till.

Är det upp till mig eller till Lindorff att bevisa?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

Preskriptioner av skulder regleras i preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriberas en konsumentfordran efter tre år om inte preskriptionsavbrott har gjorts, vilket regleras av 5§. En typ av preskriptionsavbrott är att gäldenären (konsumenten) får en skriftlig uppmaning/påminnelse om att betala skulden från borgenären. Borgenären bär då risken för att brevet med uppmaningen kommer fram till gäldenären, borgenären behöver dock inte bevisa att gäldenären faktiskt tagit del av innehållet utan endast att brevet kommit fram till gäldenären. För att uppfylla detta krav har det genom praxis det fastställts att borgenären inte kan skicka endast en eller två påminnelser utan att denne måste skicka flertalet. (genom att skicka flera minskar risken för att inget av breven skulle komma fram till gäldenären) Se bland annat HD:s domar NJA 1996 s 809, NJA 2007 s 157 och NJA 2012 s 172. I det sista fallet hade borgenären skickat ett antal betalningskrav till gäldenärens folkbokföringsadress och endast ett av dessa hade kommit i retur. HD ansåg då att det var en försumbar risk att inget av breven hade kommit gäldenären till handa. Gäldenären ansågs ha ett intresse av att bevaka sin post på folkbokföringsadressen och preskriptionsavbrott konstaterades.

I ditt fall låter det som att Lindorff har skickat ett antal kravbrev till din folkbokföringsadress, vilket gör att jag bedömer det som att de uppfyllt sitt krav på att något av breven ska ha kommit dig till handa. Bevisbördan för att du inte mottagit breven borde därför ligga på dig. För att bevisa detta kan exempelvis ett folkbokföringsregisterutdrag som visar att du inte bott på adressen sedan 2009 vara bra.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo