FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt12/02/2016

Konstitutionell rätt

Hej.

Kan ni lite grundligare berätta vad konstitutionell rätt innebär???? Hittar i princip ingen grundläggande information på nätet...

Mvh

Maja

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Konstitutionell rätt omfattar frågor som rör en stats uppbyggnad och struktur. Det innefattar, lagstiftningsarbetet och hur det går till, medborgares fri –och rättigheter, samt kontroll av den offentliga makten i landet. I svensk rätt regleras detta till stor del i våra fyra grundlagar: successionsordningen, regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen.

Konstitutionell rätt har också en gränsöverskridande karaktär. Anknytningen till internationellrätt och främst europarätt är stark, då dessa rättsordningar har en inverkan på det svenska rättssystemet.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Har du ytterligare frågor är det bara att återkomma.

Ha en bra dag!
Vänligen,

Anna PieschlRådgivare