Konstanta preskriptionsavbrott

2020-07-25 i Preskription
FRÅGA
Hej om man har en skuld till incasso bolag... skulden är från 1992 och jag har aldrig varit i kontakt med dom..har dock fått hem brev i olika omgångar om att betala eller höra av mig. Men har aldrig varit i kontakt med incasso. Kan dom köra på i evigheter med att skicka kravbrev?Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av preskriptionslagen (PreskL).

PreskL:s bestämmelser gäller i den mån inte annat föreskrivits, exempelvis i annan lag eller i överenskommelse mellan parterna (1 § första stycket PreskL).

Preskriptionstiden när ett inkassobolag har en fordran gentemot en konsument är i regel tre år (2 § andra stycket PreskL).

Preskriptionstiden kan dock avbrytas, exempelvis genom att skicka kravbrev (5 § PreskL). Vid preskriptionsavbrott börjar en ny tid att löpa (6 § PreskL).

Det finns ingen regel om hur många gånger man kan avbryta preskriptionstiden. Har inkassobolaget utan något undantag skickat kravbreven inom tre år från varandra är således fordran fortfarande inte preskriberad, och den kommer heller inte att preskriberas så länge preskriptionstiden gång på gång avbryts i tid.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (561)
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?
2020-11-03 Vad är preskriptionstiden för en revers?

Alla besvarade frågor (86445)