Konsekvenser av att tuta på polisbil

Hej.

För ett tag sedan så blev jag stannad av en civil polisbil.

Jag körde i en singelfilig rondell, blinkade för att köra ut ur rondellen. Precis när jag skulle köra ut ur rondellen så körde en bil ut framför mig, jag tvingades att broma in hastigt, och valde att tuta på bilen för att uppmärksamma föraren på att jag körde här, samt att jag hade företräde i rondellen.

Bilen som körde ut framför mig visade sig vara en civil polisbil, som därav valde att slå på blåljusen och körde efter mig. Jag körde in till sidan.

Polisen frågade efter mitt körkort (som jag visade) och sa därefter att anledningen till att han stannade mig var för att han ville ha ett litet samtal gällande trafiksäkerhet med mig. Han förklarade att enligt hans omdömme så körde han ut utan att det skulle vara ett hinder för mig, varpå jag svarade att uppenbarligen så var hans omdömme fel eftersom annars hade jag inte behövt bromsa in och kännt behovet av att tuta på han.

Efter att samtalet hade gått fram och tillbaka ett par gånger valde polisen att "lowkey" hota med att vi skulle gå till rättegång för att lösa tvisten, varpå jag svarade att det vore löjligt att gå till rättegång över en tut.

Min fråga: Var detta ett legit stopp av polisen i civilbilen? Är det olagligt att tuta på en bil som begick ett trafikbrott?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Förare får inte tuta – men inte hur som helst

Bestämmelser för trafik på väg regleras i trafikförordningen. I 3 kap 64 § trafikförordningen framgår att en förare ska ge ljud- eller ljussignaler eller på något annat lämpligt sätt väcka andra trafikanters uppmärksamhet, när det behövs för att förebygga eller avvärja fara. I samma § stadgas dock att signaler inte får ges längre än nödvändigt. Den förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta kan dömas till penningböter, enligt 14 kap 3 § 1b trafikförordningen.

Är det olagligt att tuta i din situation?

Så som du beskriver situationen kan jag inte se att en rättegång skulle leda till fällande dom och böter för din del. Som du säger hade du företräde i rondellen och tutandet har vidtagits i enlighet med trafikförordningen, d v s för att förebygga och avvärja fara. Möjligtvis hade bedömningen varit annorlunda om polisbilen inte var civil och hade visat blåljus eller tecken på uttryckning. Detta verkar enligt din beskrivning dock inte vara fallet, och ditt agerande får då anses godtagbart.

Om tutandet var ok - hade polisen ändå rätt att stanna dig?

Polisen har rätt att stoppa dig oavsett om du är misstänkt för brott eller inte. Detta behövs för att polisen ska kunna göra slumpvisa alkoholkontroller och liknande.

Sammanfattningsvis

Jag förstår att händelsen upplevts olustig för dig och utifrån din berättelse är det möjligt att polismannen överreagerade. Jag tror dock inte att det är lönt för varken polisen eller dig att bedriva rättegång. Det du möjligtvis kan göra om du känner dig kränkt eller felbehandlad av en myndighet (polisen) är att vända dig till JO (justitieombudsmannen) för att få saken prövad. Jag är dock skeptisk till att det kommer att leda till någonting.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning