Konsekvenser av att ej fylla i sin tidbok som chaufför

Vad är straffet att inte fylla i sin tidsbok om man jobbar deltid som chaufför? Det är ganska jobbigt att fylla i den och den känns väldigt onödig. Man kan ju bara visa sitt schema om man blir stoppad? Kan man förlora körkortet om man ej fyller i tidsbok?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De bestämmelser som behandlar din fråga är de i förordningen om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet (SFS 1994:1297) och alla paragrafer jag nämner återfinns där, så länge inget inget annat framgår. Det framgår inte av din fråga vilken typ av chaufför du är, men jag presumerar att du ingår i någon av grupperna som nämns i 2 § (lastbilschaufför, taxichaufför m.m.). 

Skyldig att fylla i sin tidbok

Som förare av sådana fordonsgrupper som nämns i 2 § ska man ha en dygnsvila på minst 11 timmar under den 24-timmarsperiod som föregår den tidpunkt när föraren utför transporter (3 §). Denna får delas upp i två perioder men den ena måste minst 8 timmar lång (3 §). För att dokumentera denna vila är chaufförer skyldiga att föra anteckningar i en tidbok (5 §). Eftersom det är särskilt föreskrivet att man ska anteckna sin dygnsvila i sin tidsbok kan man inte bara ”visa sitt schema”, utan man är skyldig att fylla i sin tidsbok korrekt och ha med denna under sina körningar (7 §). 

Konsekvenser av att inte fylla i sin tidbok

Om man inte fyller i sin tidbok, fyller i den inkorrekt eller inte tar med den under sin färd kan du som förare dömas till penningböter enligt 12 § st. 1. Även din arbetsgivare kan dömas till böter om det inte upprättats anteckningar om din dygnsvila hos denne eller om arbetsgivaren inte gett dig någon tidbok (12 § st. 2). 

Huruvida ditt körkort kan återkallas beror det lite på vilket fordon du framför. Är du taxichaufför skulle åtminstone din taxiförarlegitimation kunna återkallas enligt 4 kap. 6 § p. 1 taxitrafiklagen då du skulle kunna betraktas som ”olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik” ifall du kontinuerligt struntar att fylla i tidboken. 

Hoppas mitt svar gav dig lite klarhet över reglerna. Om du tycker jag missat något får du gärna höra av dig igen med mer information kring vilket fordon du framför så ska jag eller någon kollega försöka svara mer ingående. 

Vänliga hälsningar, 

Selma SkoghällRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”