Konkurrensklausuler

2017-02-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Jobbade som bilförsäljare ett litet tag, fick sluta på grund av att min chef och jag inte kom överens. I mitt anställningsavtal så står det att jag inte får driva eller främja verksamhet som konkurrerar mot bolaget i tolv månader efter min anställning tagit slut. Så jag får inte jobba som bilförsäljare eller starta en egen bilfirma i ett år? Det är ju det jag vill jobba med? Är det lagligt att göra så? Med vänliga hälsningar,Rami Daadooch
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller i svensk rätt att avtal ska hållas. Som huvudregel kan därför sägas att det konkurrensvillkor du beskriver ska respekteras av dig och din arbetsgivare. Det finns dock möjligheter att åsidosätta avtalsvillkor. En sådan möjlighet finns i avtalslagen. I 37 § föreskrivs att avtalsparter inte är bundna av konkurrensvillkor i den mån det sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt. Vad som är skäligt beror på omständigheterna, t.ex. avtalsparterna, lön, vilken befattning den som åtagit sig att inte konkurrera haft. En välavlönad VD kan därför binda sig att inte konkurrera med sin arbetsgivare längre än vad en som inte haft ledande ställning har. Av din fråga framgår inte att du haft ledande ställning eller tillgång till någon särskild information eller så. Jag skulle därför säga att villkoret du beskriver du beskriver (som ska gälla 1 år) inte är skäligt, varför du inte borde vara bunden av det. Detta är dock endast en mycket grov uppskattning som jag gör utan att ha haft tillgång till erforderlig information.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?