Konkurrensklausul i anställningsavtal

Jag jobbade i en matgrossist november 2014. Efter knappt två månader sa jag upp mig pga att jag inte trivdes där (provanställning). Men innan jag jobbade i november skrev jag kontrakt med arbetsgivaren att jag inte får jobba inom samma branch inom två år. Efter två år kan jag söka jobb hos konkurrenterna. Nu, januari 2016 vill jag jobba i samma branch. Men tyvärr står denna avtal från förra arbetsgivaren i vägen. Så nu undrar jag, är avtalet giltig, trots att jag knappt jobbade där i två månader under provanställning.

Avtalet står enbart när jag började (nov), inte att jag slutade januari 2015 (vilket jag gjorde). Så om avtalet är giltig, går avtalet ut november 2016 eller januari 2017?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar

Det är i detta fall onödigt att gå in på konkurrensklausulens giltighet. Detta eftersom bestämmelsen om konkurrensklausuler inte omfattar anställningar med enklare uppgifter, alltså sådana utan insyn i företagets angelägenheter. En konkurrensklausul som sträcker sig över två år och grundar sig i en provanställning skulle bedömas oskälig. Det finns således inget hinder för dig att söka ett nytt jobb inom samma bransch.

Utredning

Konkurrensklausuler regleras i svensk rätt delvis enligt 38 § Avtalslagen. Enligt denna är en konkurrensklausul giltig såvida den inte går utöver vad som är skäligt.

Bedömningsgrunderna för oskäligheten i sig sammanfaller med bedömningsgrunderna i den s.k. generalklausulen, 36 § Avtalslagen.

Bedömningsgrunderna är avtalsinnehåll, omständigheter vid avtalets tillkomst, omständigheter efter och partsställning.

I detta fall är partsställningen och avtalsinnehållet de mest relevanta bedömningspunkterna. Den konkurrensklausul Du beskriver skulle svårligen kunna anses vara skälig, därmed faller även hindret att söka jobb inom samma bransch. Detta kan i stort sägas gällt redan när avtalet undertecknades. Utöver den arbetsrättsliga lojalitetsplikten har således något hinder aldrig funnits för att söka ett annat jobb inom samma bransch.

Slutord

Behöver Du mer hjälp med detta är Du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip SöderbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning