Konflikt med granne, föreligger något brott?

FRÅGA
Hej,Jag känner mig "jagad" av min granne då hon har motsatt sig våra altanplaner för vår bostadsrättslägenhet. Nu har vi slutligen fått klart allt på en stämma. Men ändå känner jag att hon är på oss. Det senaste exemplet innebar att hon storma in mitt under vår lägenhetsvisning och högt började gapa över denna altan. Så pass att flera spekulanter vart väldigt brydda. Detta kan ju påverka utfallet av försäljningen och vår privatekonomi. Dessutom överhörde jag hennes 11 åriga dotter säga till sina kompisar att "de där är min granne och dom pratar vi inte med". Förstår att allt detta låter rätt banalt men undrar verkligen om det finns något att anmäla henne för?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån uppgifterna i din fråga så kan två brottstyper vara relevanta. Dessa brott hittar du i Brottsbalken (BrB).

Hemfridsbrott

Om någon olovligen tränger sig in i annans bostad så kan det utgöra hemfridsbrott, BrB 4:6 st. 1. Det kan också utgöra hemfridsbrott om någon olovligen stannar kvar i annans bostad. Det krävs också att detta har skett med uppsåt, alltså att personen varit medveten om att denne olovligen har trängt sig in eller olovligen stannat kvar i annans bostad. Straffet för hemfridsbrott är böter och om brottet bedöms som grovt så kan fängelse följa i upp till två års tid, BrB 4:6 st. 3. För att det ska röra sig om om grovt hemfridsbrott så beaktas gärningsmannens intentioner och med stöd av tidigare rättsfall så beaktas även att det skett nattetid, under en längre tid, att personen känt sig hotad samt att inträngandet i bostadslägenhet skett genom inbrott.

Din grannes agerande, såsom du beskriver, kan utgöra ett hemfridsbrott eftersom hon tagit sig in i din lägenhet och med hänsyn till hennes beteende samt din reaktion så synes detta ha skett olovligen. Du kan därför göra en polisanmälan. Eftersom ni dock är grannar så vore det bästa om ni lyckades komma överens på egen hand.

Förtal

Om någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning så utgör detta ett förtalsbrott, BrB 5:1 st. 1. Detta innebär alltså att någon lämnar en uppgift om dig till en tredje part och alltså inte direkt till dig till skillnad från brottet förolämpning, jmf. BrB 5:3. En sådan uppgift kan lämnas på olika sätt genom exempelvis ord och insinuationer, men också genom bilder, text eller genom konkludenta handlingar.

Att uppgiften ska vara ägnad att utsätta den beskyllde för andras missaktning innebär att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet och alltså påverka en persons anseende. Utgångspunkten för bedömningen är den utsattes personkrets samt den sociala värderingen på platsen där denne bor, alltså den samhällsgrupp som personen tillhör. Det krävs dock inte att beskyllningen faktisk har inneburit sådan skada för den utsatte, det räcker att den är ”ägnad att” utsätta personen för missaktning. Man ska inte dömas till ansvar för förtalsbrott om man anses skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna sådan uppgift och personen kan visa att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den, BrB 5:1 st. 2.

Att din grannes 11-åriga dotter säger till sina kompisar att de inte pratar med er synes inte utgöra förtal. Däremot om din granne talar illa om dig till andra personen som kan medföra att du får ett dåligt rykte och blir utsatt för andras missaktning så kan det utgöra förtalsbrott. Av din fråga synes detta dock inte ha skett.

Sammanfattningsvis är det tråkigt att du befinner dig i denna situationen. Det bästa vore om du och din granne kunde lösa konflikten på egen hand, vilket jag förstår kan kännas svårt. Av de uppgifter du lämnar i frågan skulle din grannes agerande vid din lägenhetsvisning kunna utgöra ett hemfridsbrott. Eftersom du skriver att du känner dig ”jagad” så verkar det ha skett fler saker, vilket jag inte kan bedöma i detta svar. Av din fråga synes något annat brott inte vara aktuellt.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1205)
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?
2021-07-26 När är filmning brottslig?
2021-07-26 Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?
2021-07-25 Kan man förtala företag och får man spela in samtal?

Alla besvarade frågor (94368)