FrågaSKATTERÄTTKoncerner29/10/2017

Koncernbidrag

Hej! Min fraga ror skatt. Det finns ett moderbolag som tagit ut ett lan for att kopa ett annat bolag 100%. Dotterbolaget ager en fastighet och far in hyresintakter. Moderbolaget i sin tur har rantekostnader och gar med forlust. Maste dotterbolaget betala skatt pa sin vinst eller kan den skjuta upp vinsten till moderbolaget som i sin tur kan kvitta forlusten, innan skatt betalas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När dotterbolag (DB) ger pengar till ett moderbolag (MB) för att utjämna resultat i koncernen kallas det inom svensk rätt koncernbidrag. Koncernbidrag från DB till MB får dras av som kostnad hos givaren och tas upp hos mottagaren under vissa förutsättningar. Den lösning som du beskriver är alltså tillåten om förutsättningarna nedan är uppyllda. Är villkoren för koncernbidrag inte uppfyllda innebär det inte automatiskt att överföringen är olovlig eller dylikt, men när givaren inte kan dra av bidraget som kostnad uppnås ingen resultatutjämning. Därför uppstår inte heller någon skattemässig fördel för givaren om bidraget inte uppfyller kraven nedan.

Företagsform och ägandeförhållanden

Först och främst krävs det att företagen och ägarförhållandena är sådana att koncernbidrag får ges. Enligt 35:2 inkomstskattelagen (IL) måste MB vara något av följande:

- ett svenskt aktiebolag

- en svensk ekonomisk förening

- en svensk sparbank

- ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag

- en svensk skattskyldig stiftelse

- en svensk skattskyldig ideell förening

DB ska enligt samma paragraf vara ägt av MB till minst 90% av andelarna och vara ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening. Utländska bolag behandlas på samma sätt om företaget har hemvist inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet och mottagaren är skattskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till enligt 35:2 a IL.

Förutsättningar

Därutöver krävs att samtliga följande förutsättningar är uppfyllda för att koncernbidrag ska få dras av som kostnad hos givaren (35:3 IL):

- varken givaren eller mottagaren ska vara ett investmentföretag eller privatbostadsföretag

- både givaren och mottagaren redovisar bidraget öppet i inkomstdeklarationen och vid samma beskattningsår

- DB har varit helägt under hela beskattningsåret eller sedan DB startade verksamhet

- mottagaren inte anses ha hemvist utanför Sverige pga skatteavtal

- näringsverksamheten som koncernbidraget hänför sig till är inte undantagen från beskattning i Sverige pga skatteavtal, och

- om DB ger bidrag till MB måste utdelning från DB till MB vara skattebefriad

Hoppas att svaret kan vara till någon hjälp! Kommentera gärna här nedanför om du har fler frågor eller funderingar kring koncernbidrag.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”