FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar27/06/2022

Kompisen vägrar betala enligt överenskommelse

Hej. Jag ställde upp till en kompis på ett leasing kontrakt på en bil som var bundet till tre år. Min kompis betalde för ett år och sen blev bilen så kallat stulen, bilen återfanns ganska så snabbt pga gps lokalisering. Försäkringsbolaget pratade med oss båda, där jag var ärlig och sa att jag brukar inte bilen, det är min kompis som brukar den 100% och betalar mig var månad. Min kompis sa också att han var brukaren så det finns ju dokumenterat hos försäkringsbolaget. Till saken är att han efter detta slutade betala mig och där stod jag med en leasing bil som kostade mig 4000kr per månaden i två år. Finns det något man kan göra för att få honom att betala mig det han skulle gjort i tre år men struntade i två. Eller det är bara för mig att acceptera att jag var dum som ställde upp.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår det som att du leasade en bil som du sedan hyrde ut till din kompis enligt överenskommelse. Jag uppfattar vidare din fråga som att du och din kompis träffade en muntlig överenskommelse om att han/hon skulle hyra bilen av dig i tre år (d.v.s. under leasingtiden). Då ingenting sådant framgår utgår jag även från att du enligt leasingavtalet fick hyra ut bilen till din kompis. 

(Om jag har missförstått dig, och ni i stället har leasat bilen tillsammans, är ni sannolikt solidariskt betalningsansvariga för de kostnader du haft . I så fall har du s.k. regressrätt gentemot din kompis motsvarande i vart fall hälften av leasingkostnaderna (2 § skuldebrevslagen)). 

Avtal ska hållas

I Sverige gäller som grundläggande avtalsrättslig princip att avtal ska hållas, och detta alldeles oavsett hur avtalet träffades (t.ex. muntligen, skriftligen eller genom konkludent handlande). (Jfr 1 § 1 st. avtalslagen.) Din kompis är genom denna princip skyldig att betala bilhyran till dig om ni i förväg kommit överens om det. Att han betalt hyran till dig under ett helt år kan användas som bevis till att styrka avtalets existens, i det fall du inte har något skriftligt bevis på överenskommelsen.

Kronofogden driver in skulder

Om din kompis nu är skyldig dig pengar kan du vända dig till kronofogden för att få hjälp att driva in skulderna. När det gäller mindre formella avtal likt detta kan det hända att de behöver fastställas i domstol. I vilket fall skulle jag rekommendera dig att ta vidare hjälp av någon av våra jurister. Dessa kan hjälpa dig att framföra dina krav genom kronofogden, samt få dina fordringar fastställda i domstol vid behov. 

Du kan boka en tid med någon av våra jurister på https://lawline.se/boka

Kronofogdens hemsida hittar du på https://kronofogden.se/

Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare