Kommuns tillsättning av tjänst utan föregående annonsering

2016-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om kommuner är skyldiga att offentliggöra nya tjänster eller om de kan tillsätta nya tjänster med personal från en kortare projekttjänst utan att utannonsera tjänsten eller offentliggöra den?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det finns fall där det inte föreligger något krav på annonsering av en tjänst som ska upphandlas. Detta är om förutsättningarna för direktupphandling eller förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda. En direktupphandling får genomföras om värdet av tjänsten som ska upphandlas understiger direktupphandlingsgränsen, vilken idag ligger på ca 534 890 kronor. Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får ske om den tjänst som ska upphandlas är en komplettering till eller upprepning av tidigare tjänst och under förutsättning att det bl.a. tilldelas samma tjänsteleverantör som tidigare. Möjlighet att tillsätta en tjänst utan annonsering föreligger dessutom om det är fråga om ett tjänstekontrakt som följer på en projekttävling. Allt det här följer av 4 kap 5-9 §§ Lagen om offentlig upphandling.

Eftersom att du beskriver tjänsten som en kortare projekttjänst är det mycket möjligt att värdet av tjänsten faller under direktupphandlingsgränsen, och ger därmed tillåtelse att tillsättning av tjänsten sker utan föregående annonsering. Det är alltså inte alltid som en sådan annonsering måste ske, även om det är en kommun som utgör arbetsgivare.

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?