Kommunens skyldigheter enligt PBL

2021-05-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej. Vi har byggt ett hus på en tomt som ligger granne med en remsa mark som kommunen äger. Denna remsa skulle först bli en cykelbanan enligt detaljplanen med kommunen har låtit plantera ut gräs på den istället och tanken enligt dem är att den ska användas som passage ut ur området till en 70km/h väg för pedestranter och cyklister. Kommunen har byggt en stödmur till vår granne på andra sidan om denna remsan och detta har medfört att det sluttar ner till vår tomt. Dränaget som kommunen la ut på sin remsa Lades i mitten inställt för närmast oss och detta har orsakat stora vatten ansamlingar på kommunens tomt som rinner över och in på vår tomt. Våra nyplanterade häckar har dött då deras rötter blivit förstörda av de stora vattenmängderna samt att vårt staket har börjat släppa från cementeringen då jorden som håller dessa på plats konstant rinner iväg på grund av vatten mängderna. Gräset de har sätt har även blivit så långt och ovårdat att det växer och sticker in i vår rabatt. Vi har varit i kontakt med kommunen som inte gör något åt detta. Vad har vi för rättigheter i detta ärende och vart ska vi vända oss för att ta detta vidare ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är byggnadsnämnden som har hand om frågor om åtgärder som vidtagits i strid med plan- och bygglagen (11 kap. 5 § plan- och bygglagen). Byggnadsnämnden är skyldig att ge er ett beslut i frågan som ni sedan kan överklaga om det skulle gå er emot (JO Dnr 3821-2005). Kommunen kan alltså inte bara låta bli att ge er ett beslut på eran begäran. Ett överklagande skickas in till Länsstyrelsen (13 kap. 3 § plan- och bygglagen).

Kommunens underhållsskyldighet

Kommunen är ansvarig för underhållet av allmänna platser (6 kap. 21 § plan- och bygglagen). Om kommunen inte klipper gräset eller vidtar de åtgärder som ni anser vara nödvändiga kan ni anmäla detta till byggnadsnämnden. Byggnadsmänden kan förelägga ansvarig nämnd att vidta de åtgärder som krävs för att underhållsskyldigheten ska anses vara uppfylld (11 kap. 19 § plan- och bygglagen).

Kommunens skyldighet att rätta till den felaktigt konstruerade passagen

Du har i din fråga nämnt att kommunen har anlagt passagen på ett felaktigt sätt. Enligt plan- och bygglagen får kommunen göra små avvikelser från detaljplanen. Så om kommunen planterar gräs i stället för att lägga asfalt behöver det inte vara en otillåten avvikelse från detaljplanen. Däremot gäller att allmänna platser ska vara ordnade på ändamålsenligt sätt om det inte framgår mer i detalj av detaljplanen hur anläggningen ska se ut (6 kap. 18 § 3 st. plan- och bygglagen). Att det rinner in vatten på eran tomt kan därför tyda på att passagen är anlagd på ett tekniskt felaktigt sätt. Byggnadsnämnden kan då ta ett beslut om ett rättelseföreläggande (11 kap. 20 § plan- och bygglagen).

Kommunens ersättningsskyldighet

Kommunen kan bli ersättningsskyldig för den sakskada som har uppkommit på ert staket och buskar (jfr 3 kap. 1 § skadeståndslagen). I det fallet kan ni vända er till tingsrätten.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Peter Pargell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1356)
2021-12-08 Umgänge med LVU-placerat barn.
2021-12-05 Privat skylt på brygga
2021-12-01 Hur får man tag på målnummer från migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen?
2021-11-30 Är det en plikt att rösta i Sverige?

Alla besvarade frågor (97709)